مشخصات پژوهش

خانه /سمیت تنفسی اسانسهای زنیان، ...
عنوان سمیت تنفسی اسانسهای زنیان، مورتلخ جم، رازیانه، آویشن جم و نعناع فلفلی روی لارو و حشرات کامل سوسک شیره خوار خرما Carpophilus hemipterus
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها Fumigant toxicity, Date sap beetle, essential oil, medicinal plants
چکیده In attempt to find a natural and inexpensive method for control of the stored product pests, umigant toxicity of five medicinal plant essential oils including Trachyspermum ammi, Salvia mirzayanii, Foeniculum vulgare Fennel was tested against fourth instar larvae and adults of Carpophilus hemipterus.
پژوهشگران فریبا سهرابی (نفر اول)، محمدامین کهن مو (نفر دوم)، فاطمه جمالی (نفر سوم)