مشخصات پژوهش

خانه /سمیت تنفسی اسانس های زنیان, ...
عنوان سمیت تنفسی اسانس های زنیان, مورتلخ, رازیانه, آویشن جم و نعناع فلفلی روی لارو و حشره کامل سوسک شیره خوار خرما
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها کلمات کلیدی: Carpophilus hemipterus ، سمیت تنفسی، اسانس، گیاه دارویی
چکیده در این تحقیق سمیت تنفسی اسانس زنیان Trachyspermum ammi ajowan ، مریم گلی کارواندری جم Salvia mirzayanii Rech. var. Jam ، رازیانه Foeniculum vulgare Fennel ، آویشن Zataria multiflora Boiss. var. Jam و نعنا فلفلی Mentha piperita L. علیه لاروهای سن چهار و حشرات کامل سوسک شیرهخوار خرما Carpophilus hemipterus (Linnaeus) در شرایط دمایی 1 ± 52 درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی 2 ± 52 درصد و در تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. اسانسها به روش تقطیر با آب استخراج شدند . بر اساس نتایج اسانسهای مورد مطالعه می توانند در حفاظت از محصولات انبار شده در برابر این گونه آفت مورد استفاده قرار گیرند . کلمات کلیدی:
پژوهشگران محمدامین کهن مو (نفر اول)، فریبا سهرابی (نفر دوم)، فاطمه جمالی (نفر سوم)