مشخصات پژوهش

خانه /سمیت تنفسی اسانس های ...
عنوان سمیت تنفسی اسانس های اکالیپتوس, مورتلخ, بغیض, آویشن هرمزگان و مرزنجوش روی لارو و حشرات کامل سوسک شیره خوار خرما
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها کلمات کلیدی: Carpophilus hemipterus ، سمیت تنفسی، اسانس، گیاه دارویی
چکیده چکیده در این تحقیق سمیت تنفسی اسانس زنیان Trachyspermum ammi ajowan ، مریم گلی کارواندری جم Salvia mirzayanii Rech. var. Jam ، رازیانه Foeniculum vulgare Fennel ، آویشن Zataria multiflora Boiss. var. Jam و نعنا فلفلی Mentha piperita L. علیه لاروهای سن چهار و حشرات کامل سوسک شیرهخوار خرما Carpophilus hemipterus (Linnaeus) در شرایط دمایی 1 ± 52 درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی 2 ± 52 درصد و در تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. اسانسها به روش تقطیر با آب استخراج شدند . بر اساس نتایج اسانسهای مورد مطالعه می توانند در حفاظت از محصولات انبار شده در برابر این گونه آفت مورد استفاده قرار گیرند .
پژوهشگران فریبا سهرابی (نفر اول)، محمدامین کهن مو (نفر دوم)، فاطمه جمالی (نفر سوم)