مشخصات پژوهش

خانه /یک روش دو-مقیاسی برای شبیه ...
عنوان یک روش دو-مقیاسی برای شبیه سازی جریان اطراف چاه در مخازن گاز-میعانی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها جریان اطراف چاه، گاز-میعانی، مدل چاه، شبکه شعاعی، دو-مقیاسی
چکیده مطالعات گذشته وابستگی شدید دقت مدل چاه رایج در مخازن گاز-میعانی را به مقدار اشباع میعانات تولیدی در اطراف چاه، نشان می دهند. از طرفی مقدار اشباع میعانات تولیدی به شدت وابسته به اندازه سلول های مجاور چاه است. بنابراین برای به دست آوردن نتایج با دقت بالا از مدل رایج چاه، نیاز به استفاده از سلول های بسیار ریز در اطراف چاه است. البته ایجاد یک شبکه بسیار ریز در مختصات دکارتی سبب افزایش بسیار زیاد زمان اجرای شبیه سازی می شود و این مقرون به صرفه نمی باشد. از طرفی با استفاده از شبکه شعاعی و توزیع لگاریتمی شعاع، پدیده های اطراف چاه به خوبی مشاهده می شود. محدودیت شبکه شعاعی در استفاده از این شبکه برای مخازن با یک چاه است. بنابراین بهترین روش برای حالت های پیچیده تر، استفاده از دو شبکه دکارتی و شعاعی در کنار هم است. در این مقاله یک روش جدید شبکه بندی معرفی می شود. در این روش دو شبکه دکارتی و شعاعی با استفاده از یک شرط مرزی مناسب به یکدیگر مرتبط می شوند. هدف از این کار بهبود نتایج فشار ته چاهی و دبی میعانات تولیدی و دیگر پارامترهای فیزیکی مستقل است.
پژوهشگران نیلوفر سلمانی (نفر اول)، روح اله فاتحی (نفر دوم)، رضا آذین (نفر سوم)