مشخصات پژوهش

خانه /بررسی نرخ لرزه خیزی و تنش ...
عنوان بررسی نرخ لرزه خیزی و تنش کولمب مربوط به زمین لرزه 10 می 1997 (2/7=Mw) زیرکوه- قائنات
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها توالی زمین لرزه‎ها‎، اثرات برانگیختگی، تغییرات تنش کولمب، گسل آبیز، بلوک لوت
چکیده زمین لرزه‎ها‎ می‎توانند با یکدیگر برهم کنش داشته باشند و این موضوع می‎تواند منجر به توالی زمین لرزه‎ها، خوشه‎بندی و رخداد پس‎لرزه‎ها گردد. یکی از معیارهای برهم کنش که مربوط به درک عمیق از رخداد زمین لرزه و توصیف بهتری از خطرات احتمالی می‎باشد، انتقال تنش کولمب است. وقوع زمین لرزه10 می 1997 با بزرگای گشتاوری 2/7 در شرق ایران ما را برآن داشت تا این تئوری را برای این ناحیه از پهنه لوت مورد ارزیابی قرار دهیم. بر اثر این رخداد، 126 کیلومتر گسیختگی بوجود آمد که بزرگترین گسیختگی سطحی همزمان با زلزله در فلات ایران می باشد. به منظور بررسی اثر تنش ایجادشده در اثر این رخداد، تغییرات تنش حاصل از آن بر روی صفح? گسلی با استفاده از نرم افزار Coulomb 3.4 محاسبه شد که نتایج حاکی از افزایش تنش در بخش های شمالی و جنوبی گسل بوده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که این زمین لرزه باعث افزایش تنش در قسمت هایی از امتداد شمالی گسل آبیز بر روی شاخه ی گسلی جبار و در بخش های جنوبی موجب افزایش تنش بر روی گسل های آواز، دستگرد، آبگرم و حتی گزیک شده است. تغییرات تنش کولمب حاصل از این زمین لرزه و پراکندگی بیشتر زمین لرزه های بعد از آن نشان می-دهد که بخش های جنوبی این گسل از لحاظ لرزه خیزی خطرناکتر بوده و به عنوان کاندید زمین لرزه های آتی معرفی می گردد.
پژوهشگران سعید زارعی (نفر اول)، محمد مهدی خطیب (نفر دوم)، سید رضا منصوری (نفر سوم)، شبیر اشکپور مطلق (نفر چهارم)