رحیم نیکخواه

خانه /رحیم نیکخواه
رحيم نيكخواه
نام و نام خانوادگی رحیم نیکخواه
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی کشاورزی / گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی گیاهان باغی
وبسایت
پست الکترونیک