احمد لک

خانه /احمد لک
نام و نام خانوادگی احمد لک
شغل همکار
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز - 09 بهمن 1393
2 اولین همایش ملی ذخیره سازی زیر زمینی نفت و گاز - 31 اردیبهشت 1393
3 اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت - 25 اردیبهشت 1392