امیرحسین احمدی

خانه /امیرحسین احمدی
اميرحسين احمدي
نام و نام خانوادگی امیرحسین احمدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی / گروه علوم زیستی
تحصیلات دکترای تخصصی / ژنتیک مولکولی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 سومین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران - ایران، چابهار - 30 خرداد 1401
2 سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران - 10 شهریور 1398
3 سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران - 10 شهریور 1398