سعید زارعی

خانه /سعید زارعی
سعيد زارعي
نام و نام خانوادگی سعید زارعی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی / گروه ژئو فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / زمین شناسی
وبسایت
پست الکترونیک