مشخصات پژوهش

خانه /مکان یابی کانون های بحران ...
عنوان مکان یابی کانون های بحران تصادف جاده ای استان بوشهر با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و فرآیندهای تصمیم گیری چند معیاره
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده در دنیای پویای امروز، انسان نیازمند تلاش بیشتر برای دستیابی به جایگاه مناسب اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و غیره می باشد. از این رو می کوشد تا از تمامی امکانات برای برقراری ارتباطات به منظور بهره مندی از کلیه ی فرصت های ممکن در هر موقعیت جغرافیایی استفاده نماید. شناسایی نقاط حادثه خیز و اصلاح اصولی سانحه خیزی در این نقاط یکی از گام های نخست در زمینه توسعه ی صنعت حمل و نقل است. با توجه به اینکه صنعت حمل و نقل زیر بنای دیگر صنایع در هر کشوری است، ایمنی و توسعه در این صنعت باعث پیشرفت در دیگر صنایع خواهد بود. این مطالعه با هدف مکانیابی کانون های بحران تصادف جادهای استان بوشهر با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و فرآیندهای تصمیم گیری چند معیاره انجام گرفته است. بدین منظور، در فصل اول، با ارائه مقدمه ای در خصوص مسأله اصلی و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق بحث گردید و اهداف، سوال های و قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق ارائه گردید که به آشنایی و شناخت موضوع تحقیق کمک می کند. در این مطالعه با توجه به لایه راه های موجود و تهیه شده به بررسی شریان های حادثه خیز استان به کمک تحلیل سلسله مراتبی پرداخته شده است. سپس در مقیاس هر شهرستان نقاط حادثه خیز معرفی شده اند.
پژوهشگران سعید زارعی (نفر اول)، احمد قربان پور (همکار)، شبیر اشکپور مطلق (همکار)، رضا جلالی (همکار)، سید رضا منصوری (همکار)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار فرماندهی انتظامی استان بوشهر-دفترتحقیقات کاربردی
زمان شروع طرح 1399-08-05
زمان خاتمه طرح 1400-10-05
مدت‌زمان مصوب 6
فایل پوستر دانلود