محسن محرابی

خانه /محسن محرابی
محسن محرابي
نام و نام خانوادگی محسن محرابی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک (نانوفیزیک & اپتیک و لیزر)
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 ماندانا شادکام تهمینه جلالی شهریار عصفوری 1401/12/15
2 کوثر کهزادی حسین شیرکانی صادق کریمی 1401/12/15
3 الهه لبخنده پور حسین شیرکانی صادق کریمی 1401/12/14
4 فاطمه غریب زاده حسین شیرکانی صادق کریمی 1401/11/16
5 اطهر غلامی حسین شیرکانی محسن محرابی 1400/07/26
6 یاسمن جراحی زاده حسین شیرکانی محسن محرابی 1400/02/19