پرویز زاهدی زاده

خانه /پرویز زاهدی زاده
نام و نام خانوادگی پرویز زاهدی زاده
شغل دانشجوی فارغ التحصیل دانشگاه خلیج فارس / -
تحصیلات کارشناسی ارشد / -
وبسایت
پست الکترونیک