محمد منصوری مقدم

خانه /محمد منصوری مقدم
محمد منصوري مقدم
نام و نام خانوادگی محمد منصوری مقدم
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه تاریخ
تحصیلات دکترای تخصصی / روابط بین الملل
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 همایش بین المللی مطالعات منطقه ای؛ سیاست آسیائی و همسایگی جمهوری اسلامی ایران - ایران، تهران - 28 و 29 آذر 1402
2 اولین همایش بین المللی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس؛ بسترهای تاریخی مناسبات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خلیج فارس - ایران، بوشهر - 21 اردیبهشت 1401
3 اولین همایش بین المللی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس؛ بسترهای تاریخی مناسبات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خلیج فارس - ایران، بوشهر - 21 اردیبهشت 1401
4 هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی - ایران، تهران - 15 اسفند 1400
5 ششمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت - ایران، تهران - 20 و 21 دی 1399
6 اولین همایش ملی اصلاحات آموزشی و چالش های آن در ایران تبیین فلسفی تلاش ها و دیدگاه ها - ایران، تهران - 30 بهمن 1398
7 دومین همایش ملی تخصصی علم در دوره قاجار؛ عبدالغفار نجم الدوله - 31 اردیبهشت 1398
8 نخستین همایش بین المللی تاریخی ـ فرهنگی جنوب ایران (فارس تاریخی) - 15 آبان 1396
9 همایش ملی خلیج فارس، عسلویه و امنیت - 26 فروردین 1394