12 اسفند 1402
عبدالكريم حسين پور

عبدالکریم حسین پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 07731222772
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

معرفی

تخصص- اقتصاد بین الملل- بازارهای مالی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی علوم اقتصادی ، دانشگاه شهید چمران ، ایران (1389 - 1393)
 • فوق لیسانس علوم اقتصادی ، دانشگاه شهید چمران ، ایران (1386 - 1388)
 • لیسانس علوم اقتصادی ، دانشگاه شیراز ، ایران (1382 - 1386)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • اقتصاد بین الملل
 • بهره وری اقتصادی
 • بازارهای مالی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Ahmad Ghorbanpour, Abdolkarim Hosseinpoor (2023) Assessment of Green Logistics Practices in Downstream Petroleum Industries for the Transition to Circular Economy Environmental Energy and Economic Research: 7(3); 1-12
2
3
Abdolkarim Hosseinpoor, Ahmad Ghorbanpour, Hamid Shahbandarzadeh (2023) Evaluating the Efficiency of Circular Economies in Persian Gulf Countries in Terms of Municipal Solid Waste Management اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق): 1; 134-152
4
محمد عباسی فرد، سید عبدالحمید ثابت، مسعود صالحی رزوه، عبدالکریم حسین پور (1401) تحلیل گذار غیر خطی نرخ ارز در اقتصاد ایران مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار: دوره 13 شماره 53; 134-152
5
عبدالکریم حسین پور، احمد قربان پور (1400) ارائه الگویی مبتنی بر ابعاد اقتصاد مدور، تولید پاک و انقلاب صنعتی نسل چهارم برای بهبود بهره وری پایدار صنایع تولیدی اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق): چاپ انلاین; چاپ انلاین
6
ابراهیم رجب پور، عبدالکریم حسین پور، حیدر احمدی، مهنوش سهیلی نیک (1400) تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان: تأکید بر نقش میانجی مدیریت استراتژیک ‏منابع انسانی (مورد مطالعه: پژوهشگاه صنعت نفت)‏ مدیریت استاندارد و کیفیت: 11; 32-59
7
Hossein bastin, sayyed Abdolhamid SABET, MASOD SALEHI REZOH, Abdolkarim Hosseinpoor (2021) Investigating the non-linear effects of the economic sanctions index on the relationship between monetary policy transmission channels and economic growth in Iran International Journal of Nonlinear Analysis and Applications: 12; 1719-1730
8
Ahmad Ghorbanpour, Abdolkarim Hosseinpoor (2021) Application of Circular Economy in Downstream Petroleum Industry: An Interpretative Modelling Environmental Energy and Economic Research: 5(4); 1-13
9
ابراهیم رجب پور، محمد مردای، عبدالکریم حسین پور (1400) شناسایی و تحلیل موانع پذیرش فناوری سبز (شرکت توزیع نیروی برق رنجان) توسعه تکنولوژی صنعتی: 44; 87-94
10
حسین باستین، سید عبدالحمید ثابت، مسعود صالحی رزوه، عبدالکریم حسین پور (1399) تحلیل مقایسه ای کانال های انتقال سیاست پولی در شرایط تحریم اقتصادی ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل مطالعات اقتصادی کاربردی ایران: 10; 31-46
11
نرگس محمودی، عبدالکریم حسین پور، محمد رضایی (1398) تجزیه و تحلیل بهره وری کل عوامل تولید در بخش های منتخب با وجود شاخص تحریم های اقتصادی تحقیقات اقتصادی: ; 659-693
12
behnam norozi, Abdolkarim Hosseinpoor (2017) The effects of financial deepening and repression on value added: Evidence from the agricultural sector of Iran international journal of economic perspectives: 11; 1049-1054
13
آناهیتا روزی طلب ، عبدالکریم حسین پور (1396) بررسی رابطه علی بین عوامل مؤثر بر آلودگی محیط زیست در ایران طی سالهای 1355-1394 سیاست های راهبردی و کلان: ; 20،40
14
15
منصور زراء نژاد ، عبدالکریم حسین پور (1395) اثر اندازه دولت بر روی نرخ بیکاری در ایران پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار): ; 191209
16
, Abdolkarim Hosseinpoor, Ebrahim Anwari (2015) The Effect of Financial Development on Income Inequality in the Iran’s Economy Using Nonlinear Cointegration Technique International Journal of Management, Accounting and Economics: 12; 1420-1434
17
18
منصور زراء نژاد ، عبدالکریم حسین پور (1393) بررسی تاثیر توسعه بازارهای مالی بر نابرابری درامدی در اقتصاد ایران مدلسازی اقتصاد سنجی: 1; 1-19
19
عبدالکریم حسین پور (1385) مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران: آزمون علی تودا و یاماموتو نشریه انرژی ایران: ; 13،28
مقالات در همایش ها
1
عبدالکریم حسین پور (1402) نقش خلیج فارس در تجارت منطقه ای و توسعه ایران همایش بین المللی مطالعات منطقه ای؛ سیاست آسیائی و همسایگی جمهوری اسلامی ایران، ایران، تهران
2
عبدالکریم حسین پور، پارسا حقیقی (1402) اهمیت گردشگری دریایی خلیج فارس در توسعه اقتصادی استان بوشهر هشتمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، ایران، تهران
3
Abdolkarim Hosseinpoor, Amir Hossein Yeganeh (2021) Criticism of the Banking System: Money for Money 4th international conference on modern development on management, economics and accounting, iran, tehran
4
Abdolkarim Hosseinpoor, Amir Hossein Yeganeh (2019) Appropriate solutions for economic growth relying on free trade zones and export and import management International Conference on the Role of Free Trade Zones in Development of Country, iran, tabriz
5
عبدالکریم حسین پور، عباس ابول زاده (1397) تاثیر مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادی و مالی پروژه های نفت و گاز منطقه پارس جنوبی دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
6
نرگس محمودی، عبدالکریم حسین پور، محمد رضایی (1397) بررسی بهره وری کل عوامل تولید در شرایط تحریم های اقتصادی مطالعه موردی: صنایع منتخب انرژی بر ایران اولین همایش ملی مدیریت، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی
7
عبدالکریم حسین پور، فهیمه توانگر (1396) تاثیر سرمایه اجتماعی بر بهره وری نیروی انسانی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
8
عبدالکریم حسین پور، عباس ابول زاده (1396) بررسی عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری مدیران و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
9
آناهیتا روزی طلب ، عبدالکریم حسین پور (1396) بررسی تاثیر مدیریت بحران و استرس بر میزان بهره وری کارکنان با استفاده از رگرسیون چند متغیره تحقیقات علمی جهان در مدیریت، حسابداری، حقوق و علوم اجتماعی
10
مریم زارع مویدی ، ابراهیم حیدری، عبدالکریم حسین پور (1395) بررسی اثر رانت نفت و گاز بر انتشار دی اکسید کربن دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
11
مرضیه حسن زاده ، پرویز حاجیانی، عبدالکریم حسین پور (1395) بررسی تاثیر گذاری عوامل اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در کشور های منتخب اسلامی نفت خیز مهندسی و مدیریت محیط زیست
12
مرضیه حسن زاده ، پرویز حاجیانی، عبدالکریم حسین پور (1395) بررسی تأثیر گذاری عوامل اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب اسلامی نفت خیز دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
13
مریم زارع مویدی ، ابراهیم حیدری، عبدالکریم حسین پور (1395) بررسی تاثیر مصرف انرژی فسیلی و رانت منابع طبیعی بر تخریب محیط زیست در ایران دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
14
غلامرضا جمالی، عبدالکریم حسین پور، عاطفه آرمند (1395) طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته تک محصولی، چند سطحی تحت شرایط کاملا فازی سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
15
غلامرضا جمالی، عبدالکریم حسین پور، عاطفه آرمند (1395) مروری بر پژوهشهای انجام شده در رابطه با زنجیره تامین حلقه بسته سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
16
غلامرضا جمالی، عبدالکریم حسین پور، فائزه مردانیان شهری (1395) ارائه مدل ریاضی برای زنجیره تامین صنعت چینی ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
17
غلامرضا جمالی، عبدالکریم حسین پور، فائزه مردانیان شهری (1395) زنجیره تامین استوار: مروری بر مفهوم و رویکردهای بهینه سازی استوار پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
18
غلامرضا جمالی، عبدالکریم حسین پور، فاطمه شریفی (1395) اتخاذ سیاست های مناسب در سیستم کنترل موجودی با استفاده از طبقه بندی ABC چند معیاره دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت نوآوری و کارآفرینی
19
مجید اسماعیل پور، عبدالکریم حسین پور، لیلا رفیعی (1395) سنجش تأثیر ابعاد و مؤلفه های نگرش شغلی کارکنان بر تغییر و تحول سازمانی چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری
20
مجید اسماعیل پور، عبدالکریم حسین پور، لیلی رفیعی (1395) سنجش تأثیر ابعاد و مؤلفه های نگرش شغلی کارکنان بر تغییر و تحول سازمانی چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری
21
عبدالکریم حسین پور، مهدی مصری (1395) بررسی تاثیر شوک های قیمت نفت خام بر روی تغییرپذیری بازدهی بازار سهام اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
22
عبدالکریم حسین پور، رضا شادمان (1395) توسعه مالی و ریسک اعتباری بانک ها (مطالعه موردی: بانک ملت ایران) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
23
منصور زراء نژاد ، عبدالکریم حسین پور (1394) محاسبه سرمایه و استراتژی های افزایش بهره وری نیروی کار بخش صنعت (مطالعه موردی: استان بوشهر) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
24
عبدالکریم حسین پور، محمدمهدی دانا، سید جلال الدین هاشم پور لاری (1394) برآورد ظرفیت و کوشش مالیاتی در استان بوشهر سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری
25
عبدالکریم حسین پور، علی فروزانی (1394) نقش خلیج فارس در تجارت کشورها و توسعه اقتصاد ایران ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد ، مدیریت و علوم مهندسی
26
عبدالکریم حسین پور، محمد ریحانی (1394) بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بکارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات (مطالعه موردی: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
27
مهران محمدی باغملایی ، عبدالکریم حسین پور، محمد بهروزی (1394) بررسی عوامل موثر بر نسبت مالیاتی مطلوب در استان بوشهر دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکردهای کاربردی و پژوهشی نوین
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
سیمین راستی، عبدالکریم حسین پور، ابراهیم حیدری، فضل الله لک (1401) مقایسه روش های ARIMA و مارکوف پنهان در پیش بینی تقاضای برق مسکونی استان بوشهر
3
فتح الله محمودی ، عبدالکریم حسین پور، محمد رضایی (1397) اثرات غیر خطی تغییرات قیمت نفت بر بازدهی بازار سهام: (رویکرد سوئیچینگ مارکوف)
4
5
6
ارمند عاطفه، غلامرضا جمالی، عبدالکریم حسین پور (1395) شناسایی و تحلیل ساختار مدل زنجیره تامین حلقه بسته دارو در استان بوشهر
7
8
9
فائزه مردانیان شهری ، غلامرضا جمالی، عبدالکریم حسین پور (1395) ارائه مدلی جهت استوارمندی زنجیره تامین شرکت چینی تقدیس
کتاب
1
عبدالکریم حسین پور، مسعود باغستانی میبدی (1400) مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل سری های زمانی پیشرفته شابک:9786001694271
2
عبدالکریم حسین پور، امیر حسین یگانه (1399) سیر اندیشه های اقتصادی متفکرین اسلامی و غربی شابک:9786222313241
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد

سوابق اجرایی

 • عضو کارگروه تخصصی سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بوشهر (1401 - اکنون)
 • معاون برنامه ریزی و توسعه دانشگاه (1401 - اکنون)
 • دبیر هم اندیشی اساتید دانشگاه خلیج فارس (1396 - 1399)
 • عضو شورای دانشگاه (1396 - 1397)
 • مدیر رفاهی دانشگاه خلیج فارس (1395 - 1397)
 • عضو کانون کارآفرینان استان بوشهر (1395 - 1396)
 • عضو اتاق فکر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی (1391 - 1400)
 • عضو کمیته آموزش و پژوهش استانداری بوشهر (1390 - 1392)
 • عضو اتاق فکر منطقه ویژه اقتصادی بوشهر (1390 - 1392)
بیشتر