گروه مهندسی شهرسازی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی شهرسازی

نام:  سيد نورالدين اميري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه خليج فارس
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه مهندسي شهرسازي
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~NAmiri/
نام:  نيلوفر پناهي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه خليج فارس، دانشكده هنر و معماري
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه مهندسي شهرسازي
نام:  احسان حيدرزاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر دانشگاه خليج فارس
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه مهندسي شهرسازي
نام:  جهانگير حيدري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه مهندسي شهرسازي
نام:  پريسا شرافتي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه مهندسي شهرسازي