خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری قرآن و ...
تصویر هسته پژوهشی

هسته پژوهش و فناوری قرآن و مقتضیات زمانه

(-)

تاریخ تصویب : 18-08-1400

دبیر هسته پژوهش و فناوری : حسین فقیه

-

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


قرآن كريم با رويكرد نيازهاي زندگي انسان معاصر و متناسب با محيط علمي و دانشگاهي

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


سال اول:
شناسايي و تبيين و تحليل مسائلي نظير آموزه ­هاي وحي، نجات، منجي، ازدواج و طلاق، پوشش، خانواده، جنگ و خشونت و ساير موضوعات مرتبط با نگاه اعتقادي، تفسيري و تطبيقي و ادبي در قرآن  و  ديگر كتب آسماني به ويژه عهدين

سال دوم و سوم:

شناسايي و تبيين و تحليل علمي مسائل چالشي اعتقادي، حقوقي  و فقهي اسلام با تكيه بر آموزه­ هاي قرآني در حوزه­ هايي نظير حقوق زن در اسلام، جايگاه مردم در حكومت اسلامي و حقوق بشر، دموكراسي و انواع آزادي­ ها و ساير موضوعات مرتبط و همچنين شناسايي و تبيين و تحليل علمي مسائل اخلاقي اولويت­دار در راستاي تربيت انسان موحد و تشكيل جامعه توحيدي جهت احياي سبك زندگي اسلامي بر مبناي آيات قرآن كريم.

نام:  حسين فقيه
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه معارف اسلامي
نام:  علي انديده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر- بهمني- دانشگاه خليج فارس
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه معارف اسلامي
نام:  سيدسجاد جعفري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه معارف اسلامي
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~Jafari/
نام:  محمد غريبي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه معارف اسلامي
نام:  مجاهد غلامي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشكده ادبيات و علوم انساني- دانشگاه خليج فارس- بوشهر- ايران.
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه زبان و ادبيات فارسي
نام:  حسين مهتدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه زبان و ادبيات عرب
نام:  رضا نجفي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه معارف اسلامي

فعالیت پژوهشی

فعالیت‌های پژوهشی


پژوهشی با مشارکت این واحد پژوهش و فناوری ثبت نشده‌است!