خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری تاریخ ...
تصویر هسته پژوهشی

هسته پژوهش و فناوری تاریخ اقتصادی، اجتماعی خلیج فارس در دوره معاصر

(-)

تاریخ تصویب : 28-04-1401

دبیر هسته پژوهش و فناوری : حبیب اله سعیدی نیا

-

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


1. انجام مطالعات علمي پژوهشي در حوزه ي حوزه مطالعات تاريخ اقتصادي، سياسي، اجتمااعي و شفاهي خليج فارس (نواحي ساحلي و پسا ساحلي) از جمله مطالعات تاريخ نفت و تجارت
2.برگزاري نشست هاي علمي در تاريخ اقتصادي، سياسي، اجتماعي و شفاهي خليج فارس
3. برگزاري كارگاه هاي دانش افزايي در زمينه تاريخ اقتصادي، سياسي، اجتماعي و شفاهي خليج فارس
4. گردآوري، بررسي و تحليل و تبيين اسناد محلي در مناطق ساحلي و پسا ساحلي خليج فارس و تدوين تاريخ اين حوزه مطالعاتي با كمك اسناد مزبور و مطالعات ميداني
5. انجام فعاليت هاي پژوهشي اعم از پروژه هاي داخلي و بيروني،مقالات كنفرانسي و علمي-پژوهشي در حوزه مطالعات تاريخ اقتصادي، سياسي، اجتماعي و شفاهي خليج فارس
6. هدايت پايان نامه هاي كارشناسي ارشد در موضوعات تاريخ اقتصادي، سياسي، اجتماعي و شفاهي خليج فارس
7. تدوين كتاب جامع تاريخ اقتصادي خليج فارس و بروز رساني محتواي آن بر اساس دسترسي به اسناد جديد

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


برنامه سال اول:
1. انجام پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان "نقش درآمدهاي نفتي بر حوزه آموزش"
2. انجام پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان " بررسي تاريخچه و عملكرد جمعيت شير و خورشيد در كرانه هاي شمالي خليج فارس در دوره پهلوي، مطالعه موردي:جمعيت شير و خورشيد سرخ بوشهر"
3. چاپ كتاب با عنوان" تحولات تاريخي نظام برنامه ريزي اقتصادي در ايران دوره پهلوي "
4. چاپ كتاب با عنوان" عملكرد شركت نفت انگليس و ايران در سرزمين هاي ايراني خليج فارس: 1356-1977/1288-1909"
5. چاپ مقاله علمي، پژوهشي با عنوان " نفت و تجارت خارجي ايران در خليج فارس از سال 1312 تا 1338 شمسي"
6. چاپ مقاله علمي، پژوهشي با عنوان " بررسي مهاجرت اقوام در كرانه هاي شمالي خليج فارس، مطالعه پژوهي: طايفه خنسير"
7. انجام نشست هاي درون هسته به صورت زمان بندي شده در طول سال
برنامه سال دوم:
1. انجام پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان" تأثير صنعت گردشگري در تحولات اقتصادي و اجتماعي استان بوشهر در دوره پهلوي"
2. انجام پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان" " صنعت سينما و تاثيرات اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي آن بر ساكنان مناطق شمالي خليج فارس در دوره ي پهلوي"
3. چاپ كتاب با عنوان: دياسپوراي نفت، مهاجرت هاي نفتي و پيامدهاي آن"
4. چاپ مقاله علمي، پژوهشي با عنوان" بررسي نقش درآمدهاي نفتي برحوزه فرهنگي در برنامه هاي توسعه عمراني كشور (1325-1357) : مطالعه پژوهي رونق سينما"

برنامه سال سوم:
1. انجام پايان نامه دكتري با عنوان بررسي نقش درآمدهاي نفتي بر حوزه فرهنگي در فاصله سال هاي 1320- 1357
2. انجام پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان"تعاوني هاي روستايي و تاثيرات اقتصادي واجتماعي آن بر زندگي روستاييان استان بوشهر در دوره پهلوي"
3. انجام پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان"تعاوني صيادي و تاثيرات اقتصادي واجتماعي آن بر زندگي صيادان استان بوشهر در دوره پهلوي"
4. چاپ كتاب با عنوان" تاريخ اقتصادي بوشهر در دوره پهلوي"
5. چاپ مقاله علمي، پژوهشي با عنوان" تحولات جهاني، منطقه اي و خروج بريتانيا از خليج فارس"نام:  حبيب اله سعيدي نيا
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه تاريخ
نام:  حسن الهياري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  ...
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه تاريخ
نام:  حجت پارسا
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بوشهر، خيابان شهيد ماهيني، دانشگاه خليج فارس،دانشكده كسب و كار و اقتصاد، گروه اقتصاد، كد پستي 7516913817
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه علوم اقتصادي
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~HParsa/
نام:  علي رسولي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه تاريخ
نام:  احمد زنگنه آبادي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه تاريخ
صفحه شخصی: 
نام:  پروانه شاهرخ مقدم
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  علي شهوند
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  حسين عبداله پور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  زينب قنبري نژاد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  نازنين احمد يوسفي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  علي بحراني پور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 

فعالیت پژوهشی

فعالیت‌های پژوهشی


پژوهشی با مشارکت این واحد پژوهش و فناوری ثبت نشده‌است!