خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهشی مکاترونیک و ابزار ...
تصویر هسته پژوهشی

هسته پژوهشی مکاترونیک و ابزار دقیق

(Research core of mechatronics and precision instruments)

تاریخ تصویب : 02-03-1402

دبیر هسته پژوهش و فناوری : سید احسان حبیبی

همراه با رشد فناوری و نفوذ نتایج تحقیقات کاربردی در صنایع مرتبط و با عنایت به درهم تنیدگی حوزه هی مختلف علوم در سیستمهای کاربردی، حرکت بسمت انجام تحقیقات بین رشته ای از الزامات غیر قابل انکار دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی می-باشد. در این میان همکاری بین گرایشهای مهندسی مکانیک و برق به علت استفاده های تفکیک ناپذیر آنها در سیتمهای مهندسی از اهمیت دوچندانی برخوردار است. با توجه به تمرکز شدید صنایع راهبردی کشور در استانهای جنوبی و با عنایت به عقب ماندگی این صنایع که عموما در نتیجه عدم نوسازی و بکارگیری نتایج تحقیقات روزآمد میباشد، فعالیت در حوزه پژوهشهای کاربردی در این زمینه چشم انداز مناسبی را دربرابر دیدگان قرار میدهد. بر این اساس هسته پژوهشی مکاترونیک و ابزار دقیق بنا دارد با تمرکز بر روی تحقیقات و فناوریهایی که ظرفیت تبدیل شدن به محصولات کاربردی در حوزه صنایع فعال در حوزه جغرافیایی دانشگاه را دارند در راستای ایجاد، بسط و بکارگیری دانشهای مرتبط فعالیت نماید.

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


محور پژوهشي:

فعاليت اين هسته بر موارد زير متمركز خواهد بود.

1-     انجام تحقيقات پيشرو محصول محور در زمينه­هاي مرتبط با فناوريهاي مورد استفاده از صنايع حوزه جغرافيايي دانشگاه خليج فارس.

2-     تحقيق و بكارگيري فناوريهاي مرتبط با رفتار حرارتي محيطهاي جامد و سيال شامل روشهاي افزايش نرخ انتقال حرارت و دمانگاري ارتعاشي.

3-     انجام تحقيقات پيشرو محصول محور در زمينه­ آكوستيك شامل طراحي فرستنده­هاي آكوستيك و بكارگيري امواج آكوستيك در راستاي بهبود و سنجش عملكرد سيستمهاي الكترومكانيكي.

4-     طراحي، آزمايش و ساخت رباتهاي صنعتي.

5-     طراحي، آزمايش و ساخت تجهيزات ابزاردقيق شامل حسگرها و كنترل كننده ها.

 


برنامه واحد پژوهش و فناوری :


-  برنامه پژوهش (حداكثر سه ساله) شامل عناوين پژوهش­هاي موردنظر در اين حوزه:

در راستاي نيل به اهداف درنظر گرفته شده در فاصله زماني ميان مدت پژوهشهاي زير در دستور كار قرار خواهند گرفت:

 • بررسي روشهاي فعال در افزايش نرخ انتقال حرارت در مبدلهاي حرارتي
  • بررسي نظري مساله و انجام شبيه سازيهاي مختلف براي مشخص نمودن بهينه­ترين روش قابل اجرا.
  • ساخت مدل آزمايشگاهي طرح بهينه و انجام تصحيحات.
  • ساخت مدل نيمه صنعتي، معرفي محصول و بازاريابي.
  • عقد قرارداد و ساخت مدل صنعتي.
 • طراحي و ساخت ربات با قابليت صعود و حركت بر سطوح فلزي و غير فلزي.
  • بررسي نظري مساله و انجام شبيه سازيهاي مختلف براي مشخص نمودن بهينه­ترين روش قابل اجرا.
  • ساخت مدل آزمايشگاهي طرح بهينه و انجام تصحيحات.
  • ساخت مدل نيمه صنعتي، معرفي محصول و بازاريابي.
  • ساخت مدل صنعتي و بكارگيري در صنعت.
 • طراحي و ساخت ربات برداشت خرما
  • بررسي نظري مساله، انجام طراحي­هاي مفهومي، اوليه و باجزييات و انجام شبيه سازيهاي مختلف براي مشخص نمودن بهينه­ترين روش قابل اجرا.
  • ساخت مدل نيمه صنعتي، معرفي محصول و بازاريابي.
  • ساخت مدل صنعتي و فروش محصول.

نام:  سيد احسان حبيبي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي مكانيك
نام:  ياسر اميني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي مكانيك
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~YAmini/
نام:  احسان ايزدپناه
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي مكانيك
نام:  ولي اله غفاري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  دانشگاه خليج فارس
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه مهندسي برق
نام:  حيدر حيدري كايدان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس: 
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  سينا سوداگر
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس: 
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  عليرضا موحدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  امين ياقوتيان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 

فعالیت پژوهشی

فعالیت‌های پژوهشی


پژوهشی با مشارکت این واحد پژوهش و فناوری ثبت نشده‌است!