خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/گروه پژوهش و فناوری اینترنت ...
تصویر هسته پژوهشی

گروه پژوهش و فناوری اینترنت اشیا و پردازش سیگنال

(Internet of Things and Signal Processing Research & Technology Group)

تاریخ تصویب : 10-12-1396

مدیر گروه پژوهش و نوآوری : حیدر کشاورز

-

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


- پژوهش و توسعه فناوري در زمينه ساخت سخت افزار، طراحي نرم افزار و پياده سازي سيستم هاي مرتبط با اينترنت اشيا
- پردازش و تحليل بانك هاي اطلاعاتي
- مدلسازي پيشرفته آماري داده ها و داده كاوي

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


-

نام:  حيدر كشاورز
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه مهندسي برق
نام:  رضا ديانت
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه مهندسي برق
نام:  محمد جواد صابر
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه مهندسي برق
نام:  حجت قيمت گر
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه مهندسي برق
نام:  احمد كشاورز
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه مهندسي برق
نام:  حامد گرگين پور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه مهندسي برق

فعالیت پژوهشی

فعالیت‌های پژوهشی


 عنواننوع پژوهش
1 طرح پژوهشی خاتمه یافته
2 طرح پژوهشی خاتمه یافته
3 طرح پژوهشی خاتمه یافته
4 طرح پژوهشی خاتمه یافته
5 طرح پژوهشی خاتمه یافته
6 طرح پژوهشی خاتمه یافته
7 طرح پژوهشی خاتمه یافته
8 طرح پژوهشی خاتمه یافته
9 طرح پژوهشی خاتمه یافته
10 طرح پژوهشی خاتمه یافته
11 طرح پژوهشی خاتمه یافته