خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/گروه پژوهش و فناوری هوش ...
تصویر هسته پژوهشی

گروه پژوهش و فناوری هوش مصنوعی و داده کاوی

(-)

تاریخ تصویب : 10-12-1396

مدیر گروه پژوهش و نوآوری : حبیب رستمی

-

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


-

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


-

نام:  حبيب رستمي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه مهندسي كامپيوتر
نام:  امين ترابي جهرمي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه مهندسي برق
نام:  ابوالحسن رزمي نيا
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه مهندسي برق
نام:  ابراهيم صحافي زاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر، دانشگاه خليج فارس
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه مهندسي كامپيوتر
نام:  مجيد اسدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 

فعالیت پژوهشی

فعالیت‌های پژوهشی


پژوهشی با مشارکت این واحد پژوهش و فناوری ثبت نشده‌است!