مشخصات پژوهش

خانه /تحلیل داده های تولید در میدان ...
عنوان تحلیل داده های تولید در میدان گاز میعانی پارس جنوبی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ذخیره درجای میدان گازی پارس جنوبی نزدیک به 05 درصد ذخیره کل کشور را تشکیل می دهد. لذا هرگونه اشتباه در پیش بینی تولید، اثر بسیار جدی در برنامه ریزی های فرآورش، مصرف و تزریق گاز در کشور را به همراه خواهد داشت. از این رو تلاش در جهت به کارگیری کلیه روش های ارزیابی رفتار مخزن، تصمیم خردمندانه ای در برنامه ریزی های توسعه این میدان به شمار می آید. ارزیابی صحیح عملکرد مخزن نیازمند دانستن متغیرهایی نظیر گاز درجا، فشار متوسط مخزن و ذخیره قابل استحصال می باشد. تکنیک های تحلیل داده های تولید از مهم ترین و قابل اعتمادترین روش ها برای تخمین این متغیرها هستند. این روش ها می توانند تجربی و یا تحلیلی باشند که معمولاً در کنار یکدیگر بر روی داده ها اعمال می شوند. در تمامی این روش ها دبی تولیدی از هر چاه به عنوان داده های ورودی مدل ها باید مشخص باشد.
پژوهشگران رضا آذین (نفر اول)، شهریار عصفوری (نفر دوم)، احمد لک (نفر سوم)، روح اله فاتحی (نفر چهارم)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار پارک فناوری پردیس
زمان شروع طرح 1391-04-01
زمان خاتمه طرح 1393-07-30
مدت‌زمان مصوب 0
فایل پوستر _