مشخصات پژوهش

خانه /فناوریهای دریا پایه استان ...
عنوان فناوریهای دریا پایه استان بوشهر
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها اطلس دریایی ٬ فناوری های دریا پایه
چکیده استان بوشهر از استان های جنوبی ایران و هفدهمین استان بزرگ کشور به لحاظ مساحت است که در حاشیه خلیج فارس قرار دارد. این استان به علت قرار گرفتن در ساحل استراتژیک خلیج فارس، صادرات و واردات دریایی، صنعت صیادی، وجود ذخایر نفت و گاز (پارس جنوبی و شمالی)، کشاورزی و نخلداری و وجود نیروگاه هسته ای از اهمیّت راهبردی و اقتصادی برخوردار است؛ به گونه ای که پایتخت انرژی ایران لقب گرفته است. دارا بودن بیش از 600 کیلومتر سواحل بی نظیر و تعداد 16 جزیره از جمله خارک، خارگو، شیف، صدرا، عباسک، مطاف، مناطق ویژه اقتصادی و صنعتی، تنوع آب و هوایی، محصولات مختلف کشاورزی، برخورداری از منابع غنی آبزیان و قابلیت های آبزی پروری، جهت ایجاد و توسعه صنایع مرتبط، و قرار گرفتن آن در گلوگاه تجارت و کریدور شمال به جنوب، این استان را به استانی بی نظیر برای سرمایه گذاری و مبادله کالا و توسعه تجارت تبدیل کرده و میتواند به عنوان قطب اول گردشگری دریایی نیز مطرح باشد. هدف از تهیه این اطلس انعکاس توانمندی ها و پتانسیل های دریایی استان بوشهر و افزایش قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی استراتژیک مدیران تهیه خواهد شد.
پژوهشگران حسن آبین (نفر اول)، علی جاودان (همکار)، امید فردی پور (همکار)، نیک پیام سعید (همکار)، مهدی محمدی (همکار)، احسان بهمیاری (همکار)، سجاد حاجی زاده (همکار)، احمدرضا کهنسال (همکار)، سعید جامعی (همکار)، فاطمه روشن (همکار)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار ندارد
زمان شروع طرح 1399-05-13
زمان خاتمه طرح 1401-04-29
مدت‌زمان مصوب 4
فایل پوستر دانلود