مشخصات پژوهش

خانه /محاسبه حلالیت CO2 در محلول ...
عنوان محاسبه حلالیت CO2 در محلول NaCl با استفاده از معادله حالت الکترولیتی و با هدف کاهش انتشارات CO2 در جو زمین
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها گرمایش زمین، سازندآبده نمکی، حلالیت CO2، مدل سازی ترمودینامیکی، معادله حالت الکترولیتی
چکیده با افزایش نگرانی ها درباره ی گرمایش زمین و نقش تاثیرگذار CO2 در این پدیده، کاهش انتشارات این گاز به جو زمین به یکی از اهداف اساسی دولت ها و جوامع بین المللی تبدیل شده است. در بین راه هایی که برای کنترل این پدیده وجود دارد، تزریق CO2 به سازندهای آبده نمکی یکی از بهترین گزینه هاست. در راستای بهینه سازی فرایند تزریق CO2 به سازند آبده، استفاده از یک مدل ترمودینامیکی مناسب برای بررسی رفتار ترمودینامیکی فاز مایع با غلظت زیاد NaCl و محاسبه حلالیت CO2 در این فاز ضروری خواهد بود. در این مقاله، با استفاده از معادله حالت الکترولیتی که ترکیبی از معادله حالت پنگ-رابینسون، معادله MSA و معادله Born است، چگالی و ضریب اسمزی محلول NaCl در دو دمای 15/298 و 15/373 کلوین و در غلظت های 1 تا 4 مولال NaCl و سپس حلالیت CO2 در این محلول در فشارهای 10، 50، 100 و 200 بار و در دماهای متفاوت بدست آمده است. با توجه به متوسط خطای نسبی ایجاد شده در این محاسبات که برابر با 24/3 است، این مدل می تواند رفتار سیستم های حاوی غلظت های بالای NaCl و در حضور CO2 را در شرایط پر فشار و دمای بالا به خوبی پیش بینی کند. بر این اساس، این مدل گزینه مناسبی برای بررسی و پیش بینی رفتار فاز مایع در شرایط ترمودینامیکی سازند آبده نمکی (دما، فشار و غلظت بالای الکترولیت) محسوب می شود.
پژوهشگران شهریار عصفوری (نفر اول)، سمیرا مردانه (نفر دوم)، رضا آذین (نفر سوم)، امیرعباس ایزدپناه (نفر چهارم)