مشخصات پژوهش

خانه /مدل سازی تزریق گاز امتزاجی در ...
عنوان مدل سازی تزریق گاز امتزاجی در مخازن نفت
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها تزریق گاز، سیلاب زنی امتزاجی، توزیع فشار مخزن، کسر جرمی گاز
چکیده قبل از به کارگیری هر روش خاص برای افزایش برداشت نفت در مقیاس میدان و انجام هرگونه کار آزمایشگاهی پر هزینه، فرایند شبیه سازی به عنوان یک روش سریع و ارزان برای ارزیابی پتانسیل ازدیاد برداشتی مخزن به کار می رود. آنالیز نتایج شبیه سازی می تواند برای طراحی آزمایش ها و تست های میدانی بسیار کمک کننده باشد. تزریق گاز امتزاجی موجب حفظ فشار مخزن و بهبود بازدهی نفت می شود. اثر تزریق گاز مشابه فرایند رانش گاز محلول است و گازهای تزریقی می تواند شامل گاز نفتی مایع شده (LPG) ، پروپان، متان فشار بالا، متان غنی شده با هیدروکربن های سبک، نیتروژن فشار بالا و کربن دی اکسید در شرایط مناسب دمایی باشد. سیال تزریقی برای فرایند امتزاجی معمولا کربن دی اکسید است به علت اینکه گرانروی نفت را کاهش می دهد و نسبت به سایر گازهای دیگر ارزان تر است. گاهی به جابجایی امتزاجی، رانش گاز امتزجی، رانش امتزاجی و سیلاب زنی امتزاجی می گویند. در این مقاله، اثربخشی تزریق گاز به صورت امتزاجی بر روی افت فشار مخزن و بهبود تولید و هم چنین تأثیر پارامترهای مختلف برای تزریق گاز مورد بررسی قرار می گیرد. هم چنین نتایج شبیه سازی ها با هم مورد مقایسه قرار می گیرد و نتایج نشان داد که تزریق گاز به صورت امتزاجی پتانسیل بالایی برای بهبود بازدهی نفت دارد. هم چنین کسر جرمی گاز در مخزن برای حالت تزریق با فشار ثابت تعیین می شود و زمان رسیدن جبهه گاز حل شده به چاه تولید که نقش اساسی در تولید پس از رسیدن گاز به نواحی نزدیک چاه تولیدی دارد، نیز مورد بررسی قرار می گیرد. مدل سازی امتزاجی به وسیله ی نرم افزار متلب صورت گرفته است.
پژوهشگران زهره فرمانی (نفر اول)، روح اله فاتحی (نفر دوم)، رضا آذین (نفر سوم)، مهدی اسکروچی (نفر چهارم)