آرش خسروی

خانه /آرش خسروی
آرش خسروي
نام و نام خانوادگی آرش خسروی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی / گروه مهندسی شیمی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 سیمین سهرابی آرش خسروی --- 1402/12/13
2 بنیامین بردبار آرش خسروی محمد پیدایش 1402/06/27
3 سجاد پاریاو امیر رستمی آرش خسروی 1401/12/20
4 سینا شیوا آرش خسروی فرزانه محمدی 1401/12/20
5 بهروز جعفری محسن عباسی آرش خسروی 1401/12/20
6 ابراهیم قنبریان محسن عباسی --- 1401/12/14
7 سیده نغمه رئیس زاده موسویان آرش خسروی امانی آل عثمان 1401/12/13
8 علی خسروی سیدعبداللطیف هاشمی فرد --- 1401/11/30
9 والاگهر علیرضا سیدعبداللطیف هاشمی فرد --- 1401/07/30
10 خلیفه میترا آرش خسروی --- 1400/11/06
11 زینب زارعی احمد جامه خورشید امیرحسین فاکهی خراسانی 1399/06/29
12 فریده عبداللهی سیدعبداللطیف هاشمی فرد آرش خسروی 1398/11/27