حسین نیک منش

خانه /حسین نیک منش
حسين نيك منش
نام و نام خانوادگی حسین نیک منش
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 مرتضی جعفری امیرحسین احمدی احمد قاسمی 1403/02/16
2 غزال سالاری احمد شادی جاوید اسفندیاری 1402/11/30
3 فاطمه دریانی امیرحسین احمدی محمود نیاد 1402/11/29
4 ناهید علوی محمود نیاد --- 1401/11/12
5 ندا مرادی محمود نیاد --- 1401/11/12
6 رضائی زهرا حسین رعنایی حسین نیک منش 1400/06/24