محمدحسین حیدری سورشجانی

خانه /محمدحسین حیدری سورشجانی
نام و نام خانوادگی محمدحسین حیدری سورشجانی
شغل همکار
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 ندارد - 14 اردیبهشت 1394
2 ندارد - 14 اردیبهشت 1394
3 اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز - 09 بهمن 1393
4 تحلیل داده های تولید در یکی از مخازن گاز میعانی ایران - 08 بهمن 1393
5 اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت - 25 اردیبهشت 1392