28 شهریور 1400

خداداد بحری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات عرب
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان وادبیات عربی
تلفن: 09177756349
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
خداداد بحری، صادق البوغبیش (1400) صورة الآخر البعثی فی الروایة العراقیة (روایة إعجام؛ أنموذجا) مجلة اللغة العربیة و آدابها: 17; 225-246
2
علی عندلیب، خداداد بحری، علی خضری (1399) قراءة سوسیولوجیة للبنیة الحکمیة فی قصیدة "المواکب" لجبران خلیل جبران مجلة العلوم الانسانیة: 7; 1407-1424
3
هدیه قاسمی فرد ، خداداد بحری (1398) تجلیات الرمز الصوفی فی شعر فاروق شویخ (دیوان قنادیل لحنینٍُُُ داکن) أنموذجا مجلة اللغة العربیة و آدابها: ; 367385
4
زهرا هاشمی تزنگی ، علی خضری، خداداد بحری (1398) نقد روانکاوی شخصیت اصلی رمان رقصة الجدیلة والنهر با تکیه بر نظریة سطوح شخصیت فروید لسان مبین: ; 85،99
5
6
علی خضری، خداداد بحری، لیلا یادگاری (1397) بازتاب چشم و دلالت های معنایی آن در رمان زقاق المدق اثر نجیب محفوظ الباحث: ; 63،78
7
خداداد بحری، حسین مهتدی (1397) تأثیر حیوانات اهلی بر شعر جاهلی؛ با تکیه بر کتاب «مفضلیّات» ادب عربی: ; 227 ،248
8
خداداد بحری (1397) The features of tactile images in Holy Quran; a case study of initial one third of Quran بحوث فی اللغه العربیه: ; 1،14
9
حسین مهتدی، خداداد بحری (1394) عاشورا در آیینه ی اشعار علامه سید محمد حسین فضل الله نقد ادب معاصر عربی: ; 145،167
10
خداداد بحری (1391) Narcissism Signs in Al-Mutanabbi’s Life and Fakhr (poems in which the poet exalt himself/herself) بحوث فی اللغة العربیة: ; 27،40
مقالات در همایش ها
1
خداداد بحری (1398) کتب العربیة المدرسیة فی إیران کتب تعلیمیة للغة أم تربویة للناشیء؟ (کتابهای درسی عربی در ایران کتابهای آموزش زبان یا تربیتی برای دانش آموزان نوجوان؟) المؤتمر العالمی الأول لرؤساء أقسام اللغة العربیة (نخستین همایش بین المللی مدیران گروههای عربی جهان)
2
خداداد بحری (1398) کتب اللغة العربیة الجدیدة فی مدارس إیران فوائدها وأضرارها (کتابهای عربی جدید در مدارس ایران فوائد و ضررها) المؤتمر العالمی الأول لرؤساء أقسام اللغة العربیة (نخستین همایش بین المللی مدیران گروه های عربی جهان)
3
خداداد بحری (1396) تحولات واژه های فارسی معیار در ضرب المثلهای مردم دشتستان دومین همایش ملی نگاهی نو به زبان و ادب عامه
4
5
خداداد بحری (1396) فخر در شعر عامیانه استان بوشهر دومین همایش ملی نگاهی نو به زبان و ادب عامه
6
خداداد بحری (1396) نگاهی به آرابه مراعات نظیر در دوبیتی های فایز دومین همایش ملی بررسی ادبیات بومی ایران زمین
7
خداداد بحری (1396) سیمای روزگار در شعر ناصح الدین اَرّجانی؛ مطالعه موردی شکوائیه ها و مرثیه های دیوان همایش بین المللی نقش عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی
8
خداداد بحری (1396) ریشه های حکمت در شعر صاحب بن عباد همایش بین المللی نقش عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی
9
خداداد بحری (1396) تشبیه در دیوان اسماعیل بن عباد همایش بین المللی نقش عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی
10
خداداد بحری (1396) ادبیات عرب وامدار مجمع الامثال میدانی همایش بین المللی نقش عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی
11
خداداد بحری (1396) صورت و سیرت لیلی در دیوان قیس بن ملوح دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی
12
خداداد بحری (1395) جایگاه علمی عبد الله بن محمد توزی میراث مشترک زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوزه خلیج فارس
13
خداداد بحری (1395) نمود دریا و زندگی ساحل نشینی در شعر فایز میراث مشترک زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوزه خلیج فارس
14
15
خداداد بحری، معصومه حاجی زاده (1393) آثار فرهنگ و ادب فارسی بر ادب سهل بن هارون اولین همایش بین المللی میراث مشترک ایران وعراق
16
17
خداداد بحری (1393) شخصیت های قصه های قرآن در دو بیتی های فایز دشتی همایش ملی بینامتنیت
18
خداداد بحری (1393) سیمای عضد الدوله در شعر متنبی همایش ملی جایگاه فارس در عرصه زبان و ادبیات عربی
19
خداداد بحری (1391) بررسی مفاهیم مشترک در حکمت های علی (ع) و حکمت های شریف رضی نهج البلاغه و ادبیات
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
زهرا ربیعی محسن، سیدحیدر فرع شیرازی، خداداد بحری (1400) بررسی رابطۀ همنشینی و جانشینی واژۀ «ویل» در ادبیات جاهلی و صدر اسلام (تا سال61هجری)
2
مرضیه ساکی، خداداد بحری، محمدجواد پورعابد (1400) جمالیة الصور التشبیهیة فی دیوان ابن معتوق الموسوی الحویزی
3
سمیرا ابونجمی، خداداد بحری، حسین مهتدی (1399) سبک شناسی آیات دعوت به حفظ و پیمان در قرآن کریم
4
فاطمه رضایی نژاد ، علی اصغر قهرمانی مقبل، خداداد بحری (1397) تصویر خودِ شرقی ودیگریِ غربی در رمان "عصفور من الشرق" اثر توفیق الحکیم
5
زهرا سعیدی فر ، حسین مهتدی، خداداد بحری (1397) جلوه های رمانتیسم در شعر فهد العسکر
6
فاطمه تیموری، علی خضری، خداداد بحری (1397) بررسی مضامین حبسیات علی عصافره
7
عباس محدثی نژاد ، علی خضری، خداداد بحری (1396) زیباشناسی نامه های نهج البلاغه بر اساس نقد فرمالیستی
8
علی بخش دهدشتی اصل ، خداداد بحری، سیدحیدر فرع شیرازی (1396) بن مایه های دینی در نقائض فرزدق با جریر
9
زهره بهروزی، محمدجواد پورعابد، خداداد بحری (1395) اسلوب استفهام در شعر سمیح القاسم
10
صغری بیاد، خداداد بحری، محمود رضا جزایری نوش آبادی ، علی اصغر قهرمانی مقبل (1395) تصویر پردازی های حرکتی در جزء اول تا دهم قرآن کریم
11
معصومه حاجی زاده ، خداداد بحری، محمدجواد پورعابد (1394) مضمون ها و سبک های مرثیه در شعر محمود سامی البارودی
12
معصومه حاجی زاده ، خداداد بحری، محمدجواد پورعابد (1394) مضمون ها و سبک های مرثیه در شعر محمود سامی البارودی
13
انصاری صدیقه، علی اصغر قهرمانی مقبل، لیلا کرمی، خداداد بحری (1393) ساختار موسیقایی در دیوان أنشودة المطر سرود? بدر شاکر السیّاب
14
انصاری صدیقه، علی اصغر قهرمانی مقبل، خداداد بحری (1393) ساختار موسیقیایی در دیوان انشودة المطر سرود? بدر شاکر السیاب
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!