خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری مشاوره ...
تصویر هسته پژوهشی

هسته پژوهش و فناوری مشاوره خانواده و ازدواج

(Marriage and Family Counseling)

تاریخ تصویب : 25-03-1400

دبیر هسته پژوهش و فناوری : مصطفی دهقانی

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


- رشد و سلامت خانواده (كاربست باليني خانواده درماني)
- ترميم و غني سازي رابطه همسران (كاربست باليني زوج درماني)
- ازدواج پايدار و سازنده

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


1- مطالعه و پژوهش در زمينه آسيب هاي اجتماعي خانواده
2- بررسي عملكرد هاي خانوادگي سيستم هاي خانوادگي تك والد
3- كاربست باليني مدل هاي زوج درماني بر بازسازي اعتماد همسران زخم خورده از خيانت زناشويي
4- همسنجي رويكردهاي زوج درماني بر بهبود و غني سازي روابط همسران
5- تبيين مولفه هاي ازدواج پايدار در ميان همسران
6- بررسي اثربخشي مدل هاي آموزش و مشاوره پيش از ازدواج
7- سنجش و ارزيابي در مشاوره خانواده و ازدواج
8- مطالعه و پژوهش در زمينه آسيب هاي پيش روي مشاوره خانواده و ازدواج
9- برگزاري كارگاه هاي تخصصي، سمينارها و نشست هاي حل مشكل


نام:  مصطفي دهقاني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر. دانشگاه خليج فارس. دانشكده ادبيات و علوم انساني
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه روان شناسي
نام:  علي انديده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر- بهمني- دانشگاه خليج فارس
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه معارف اسلامي
نام:  مهناز جوكار
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه روان شناسي
نام:  منيژه دانش پور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  امريكا. كاليفرنيا. دانشگاه الاينت
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  خالد اصلاني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  دانشگاه شهد چمران اهواز
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  عباس امان الهي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  دانشگاه شهد چمران اهواز
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: