خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/گروه پژوهش و فناوری نانوزیست ...
تصویر هسته پژوهشی

گروه پژوهش و فناوری نانوزیست فناوری کاربردی

(-)

تاریخ تصویب : 08-03-1397

مدیر گروه پژوهش و نوآوری : شهریار عصفوری

-

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


- توليد نانومواد به وپژه موادي با منشاء محيط زيست
- توسعه فناوري انرژي هاي نو
- توسعه فناوري زنجيره ارزش استفاده از منابع زيستي (خشكي و دريايي)
- تعاملات زيست محيطي

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


حوزه نانو مواد:
- ذخيره سازي هيدروژن
- فوتوديناميك و فوتو ترمال تراپي
- سنسورها
- بهبود عملكرد ابررساناها و ابزارهاي اپتوالكترونيك
- توليد نانوذرات نيمه رسانا و پلاسمونيك
حوزه انرژي هاي نو:
- توليد هيدروژن
- سلول هاي خورشيدي(با تاكيد بر نانوساختارهاي دوبعدي)
- سلول هاي خورشيدي (با تاكيد بر نانومواد نيمه رسانا)
- سلول هاي خورشيدي حساس شده با رنگدانه هاي طبيعي
- سلول هاي خورشيدي (با تاكيد بر نانومواد و مواد تغيير فاز)
- توليد انرژي از منابع زيستي دريايي
- توليد زيستي متان از كربن دي اكسيد
حوزه توسعه فناوري زنجيره ارزش استفاده از منابع زيستي (خشكي و دريايي):
- توليد ميكروجلبك در مقياس پايلوت
- توليد مواد با ارزش افزوده بالا از ميكروجلبك
- توليد مواد با ارزش افزوده بالا از ساير منابع غيرجلبكي
- توسعه فرايند توليد ساختارهاي مركب
حوزه تعاملات زيست محيطي:
- ارزيابي چرخه حيات فناوري هاي توسعه داده شده

نام:  شهريار عصفوري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي شيمي
نام:  رضا آذين
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي نفت
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~RAzin/
نام:  احمد جامه خورشيد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر، بلوار شهيد ماهيني، دانشگاه خليج فارس، دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي شيمي
نام:  تهمينه جلالي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه فيزيك
نام:  حسين شيركاني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه فيزيك
نام:  محسن محرابي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر- دانشگاه خليج فارس- دانشكده علوم وفناوري نانو و زيستي- گروه فيزيك- كد پستي 7516913817
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه فيزيك
نام:  آزاده ميروكيلي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي شيمي
نام:  خدابخش نيكنام
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه شيمي
نام:  سيدعلي جعفري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي شيمي
صفحه شخصی: 
نام:  مليحه گلشن
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي شيمي
صفحه شخصی: 
نام:  ساسان زائري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: