مشخصات پژوهش

خانه /شناسایی دلایل عدم موفقیت و ...
عنوان شناسایی دلایل عدم موفقیت و غیرفعال شدن واحدهای صنعتی استان بوشهر و ارائه راهکارهای بهبود برای افق زمانی 5 ساله
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها عدم موفقیت، واحدهای صنعتی،استان بوشهر
چکیده در سال های اخیر اهمیت و نقش صنایع کوچک و متوسط در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه رو به افزایش بوده است. در دو دهه گذشته با ظهور فناوری های جدید در تولید و ارتباطات، تحولاتی در قابلیت های واحدهای صنعتی، روش های تولید و توزیع و ساختار تشکیلاتی بنگاه ها پدید آمده که بر اهمیت واحدهای کوچک و متوسط افزوده است. افزایش رقابت و تمرکز شرکت ها بر فعالیت ه ای محوری، موجب تفکیک عمودی شرکت ها، گسترش روابط پیمانکاری با تأمین کنندگان قطعات و مواد اولیه و تقویت روابط در زنجیره عرضه شده است همه این تحولات بر اهمیت واحدهای کوچک افزوده است(صدری نیا و همکاران، 1388؛ امین بدختی و همکاران، 1390). به علاوه چون فرآیند یادگیری در صنایع کوچک و متوسط موجب تربیت مدیران توانمند می شود و خارج شدن این صنایع از صحنه رقابت زیان کمتری را بر جامعه تحمیل می کند، لذا صنایع کوچک و متوسط به عنوان بستر مناسبی برای ایجاد صنایع رقابت پذیر و توانمند محسوب شده و در اکثر کشورها بر سیاست گذاری مناسب برای این صنایع تأکید شده است(صدری نیا و همکاران، 1388؛ امین بدختی و همکاران، 1390). امروزه در اکثر کشورهای جهان صنایع کوچک و متوسط از جنبه های مختلف اجتماعی، تولید صنعتی و ارائه خدمات در حال نقش آفرینی هستند و در بسیاری از کشورها این واحدها تأمین کنندگان اصلی اشتغال جدید، مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فناوری های جدید هستند. از طرف دیگر، این بنگاه ها با صادرات قابل توجه نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کنند؛ به گونه ای که امروزه تقریباً همه کشورها سعی در توسعه این بنگاه ها در ساختار صنعتی خود دارند. وجود چالش های محیطی و تغییر در فرایندهای مدیریتی نیز نقش این مؤسسات را برجسته تر ساخته است و سیاست های کوچک سازی، برون سپاری فعالیت ها، تجدید ساختار، مهندسی مجدد و به ویژه ترغیب کارآفرینی در عصر جهانی شدن، سرعت بخشیدن به ایجاد مؤسسات کارآفرینانه کوچک و متوسط را نهادینه ساخته است(امین بدختی و همکاران، 1390). صنایع کوچک و متوسط در دنیا از اهمیت بالایی برخودراند که عمده ترین علت آن انعطاف پذیری آن هاست و می توانند در بخش های مختلف به صنعت یک کشور کمک کنند. دومین مساله ای که موجب شده این صنایع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار باشند قدرت جذب بسیار زیاد نیروی کار توسط آن هاست(خسروانجم و همکاران، 1399). با توجه
پژوهشگران احمد قربان پور (نفر اول)، رضا جلالی (همکار)، پرویز حاجیانی (همکار)، حجت پارسا (همکار)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار اتاق بازرگانی ایران
زمان شروع طرح 1400-06-15
زمان خاتمه طرح 1401-07-26
مدت‌زمان مصوب 9
فایل پوستر دانلود