امین محمودی

خانه /امین محمودی
امين محمودي
نام و نام خانوادگی امین محمودی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی / گروه مهندسی عمران
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی عمران
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 سامان یوسفی امین محمودی سجاد حاجی زاده 1402/04/05
2 زارع حسین محمد واقفی --- 1401/12/14
3 مرضیه زنگنه امین محمودی سید حامد معراجی 1399/08/21
4 ماشااله یگانه راد حسن آبین محمد واقفی 1398/12/13
5 فریبا نیک نژاد امین محمودی محمد واقفی 1398/11/20
6 اسدالله خادمی نیا سید حامد معراجی امین محمودی 1398/04/03
7 ندا صفری پور محمد واقفی امین محمودی 1397/06/26
8 ساسان حیدری علمدارلو امین محمودی محمد واقفی 1396/06/27
9 سیدعبداله راد امین محمودی محمد واقفی 1396/06/27
10 شقایق بن محمد خواجه محمد واقفی امین محمودی 1395/11/12
11 عبدی پویان حسن آبین امین محمودی 1395/09/06
12 عبدی پویان حسن آبین امین محمودی 1395/09/06
13 فرید صدیقی محمد واقفی امین محمودی 1394/11/13