احمد قربان پور

خانه /احمد قربان پور
احمد قربان پور
نام و نام خانوادگی احمد قربان پور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده کسب و کار و اقتصاد / گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 اسما عزیز زاده هادی بالوئی جام خانه احمد قربان پور 1402/04/06
2 میترا قنبری احمد قربان پور هادی بالوئی جام خانه 1402/03/30
3 ماهینی حسین حجت پارسا احمد قربان پور 1401/12/16
4 الهه ایراندوست احمد قربان پور هادی بالوئی جام خانه 1401/11/30
5 مهری سامی زاده حمید شاهبندرزاده احمد قربان پور 1401/11/30
6 فاطمه حاجی زاده احمد قربان پور حمید شاهبندرزاده 1401/11/26
7 مرادی خدیجه خداکرم سلیمی فرد احمد قربان پور 1401/09/05
8 غضنفر (حامد) جباری حمید شاهبندرزاده احمد قربان پور 1401/06/30
9 مریم وحدت پور غلامرضا جمالی احمد قربان پور 1401/06/19
10 عبدالرحمان حاجی پور غلامرضا جمالی --- 1401/06/16
11 زهرا عوض پور احمد قربان پور رضا جلالی 1400/11/30
12 فلامرزی معصومه غلامرضا جمالی احمد قربان پور 1400/10/29
13 حمید خدری غلامرضا جمالی احمد قربان پور 1399/11/11
14 مهسا موسوی غلامرضا جمالی احمد قربان پور 1399/07/30
15 سید سجاد مجاهد الموسوی خداکرم سلیمی فرد احمد قربان پور 1399/07/23
16 مصطفی فولادی حمید شاهبندرزاده احمد قربان پور 1398/12/06
17 نیک بخت حاج عباس علیخانی محمد پرویز حاجیانی احمد قربان پور 1398/06/31
18 شهلا جمالی حمید شاهبندرزاده احمد قربان پور 1398/06/30
19 رشید حیدری غلامرضا جمالی احمد قربان پور 1397/11/27
20 سعیده یزدان پناه فرد ابراهیم حیدری احمد قربان پور 1397/11/23