احمد قربان پور

خانه /احمد قربان پور
احمد قربان پور
نام و نام خانوادگی احمد قربان پور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده کسب و کار و اقتصاد / گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 سومین کنفرانس بین المللی تفکر سیستمی در عمل - ایران، مشهد - 24 و 25 آبان 1402
2 دومین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل - ایران، مشهد - 17 و 18 آذر 1400
3 هیجدهمین همایش ملی حسابداری ایران "حسابداری در مسیر انقلاب صنعتی چهارم" - ایران، یزد - 20 آذر 1399
4 چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی - 03 اردیبهشت 1398
5 چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی - 03 اردیبهشت 1398
6 دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسایداری - 31 خرداد 1397
7 دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد، و حسایداری - 31 خرداد 1397
8 سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت - 03 دی 1394