02 اسفند 1402
عبدالعلي حسامي

عبدالعلی حسامی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / کشاورزی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Ali Hashemi, Abdolali Hesami, (2022) THE EFFECT OF CHLORELLA VULGARIS MICROALGAE ON SOME CHARECTERISTICS OF STORAGE TIME OF DATE FRUIT (phoenix dactylifera) Agricultural Engineering International: CIGR Journal: 24; 239-248
2
Abdolali Hesami, , Rahim Khademi, Saadat SARIKHANI KHORAMI (2021) Effect of Chitosan Coating and Storage Temperature on Shelf-Life and Fruit Quality of Ziziphus Mauritiana International Journal of Fruit Science: 21; 509-518
3
Abdolali Hesami, , Malek Hossein Shahriari (2020) Effect of Soil Salinity on Growth, Proline, and Some Nutrient Accumulation in Two Genotypes Seedlings of Ziziphus Spina-christi (L.) Willd COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS: ; 804،815
4
Abdolali Hesami, , Malek Hossein Shahriari, (2017) Yield and Physico-Chemical Composition of Date- Palm (Phoenix Dactylifera) as Affected by Nitrogen and Zinc Application COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS: ; 1943،1954
5
6
عبدالعلی حسامی، مهتاب مرادی دیگه سرا ، محمود قاسم نژاد (1394) اثر سیستم های تربیت و سطوح هرس بر عملکرد و کیفیت کیوی علوم باغبانی ایران: ; 87،97
7
عبدالعلی حسامی، محمد رضا بور قیومی ، سعادت ساریخانی خرمی (1393) اثر هرس و تغذیه بر برخی خصوصیات کمی و کیفی انار رقم رباب علوم باغبانی: ; 177،184
8
Abdolali Hesami, Saadat SARIKHANI KHORAMI, , (2014) Date-peat as an alternative in hydroponic strawberry production African Journal of Agricultural Research: ; 3453،3458
9
10
Abdolali Hesami, Saadat SARIKHANI KHORAMI, Seyedeh Samaneh Hosseni (2011) Effect of Shoot Pruning and Flower Thinning on Quality and Quantity of Semi-Determinate Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) Notulae Scientia Biologicae: 4; 108-111
11
Abdolali Hesami, , (2008) Increase in both adaptivity and productivity of plum varieties Skoroplodnaya early-maturing and Euroasia 21 in middle climatic zone of Russia Izvestiya Timiryazevskoi Selskokhozyaistvennoi Akademii: ; 101110
12
, Abdolali Hesami, L. A Panichkin (2006) ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И ЛЕТНЕЙ ОБРЕЗКИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАМОРОЗКАМ ГЕНЕРАТИВНЫХ ПОЧЕК СЛИВЫ Izvestiya Timiryazevskoi Selskokhozyaistvennoi Akademii: 2; 135-138
مقالات در همایش ها
1
سید یعقوب سادات، ساسان راستگو، عبدالعلی حسامی، حمیدرضا نوریزدان (1402) بررسی اثر تیمار های آب گرم و ملاتونین بر درصد کاهش وزن و پوسیدگی میوه انار رقم رباب طی دوره انبار مانی سیزدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، گرگان
2
مستقیم حمیدی، عبدالعلی حسامی، سعادت ساریخانی خرمی، سید مرتضی زاهدی (1402) اثیر کاربرد پس از برداشت ملاتونین، کیتوزان و نانو کیتوزان بر برخی از خصوصیات بیوشیمیایی میوه سیب رقم(رد دلیشیز) سیزدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، گرگان
3
سروش حیدری، عبدالعلی حسامی (1400) بررسی مزیت نسبی بستر کشتهای مختلف برگرفته از ضایعات نخل و مقایسه با کوکوپیت در تولید نشای دو رقم گوجه فرنگی دومین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران، ایران، ملاثانی، خوزستان
4
سروش حیدری، عبدالعلی حسامی (1400) ارزیابی بسترهای کشت مختلف در تولید نشاء گوجهفرنگی رقم پریمو و سی اچ دومین همایش ملی پژوهش های کشاورزی و زیست محیطی ایران، ایران، اهواز
5
حاجب افشین ، رحیم نیکخواه، عبدالعلی حسامی، سالم مرمضی (1400) بررسی اثر بنزیل آدنین، سولفات پتاسیم و نیترات کلسیم بر خشکیدگی خوشهی خرما رقم کبکاب دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران، رفسنجان
6
زارع شهرام ، رحیم نیکخواه، لیلا کرمی، عبدالعلی حسامی (1400) اثر نانوسیلیس و آب فعال شده با پلاسما بر کیفیت انباری میوه لیمو شیرین دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران، رفسنجان
7
زارع شهرام ، رحیم نیکخواه، لیلا کرمی، عبدالعلی حسامی (1400) اثر عصاره آویشن و جلبک روی کیفیت انباری میوه لیمو شیرین دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران، رفسنجان
8
علی هاشمی، عبدالعلی حسامی، عبدالحسین قاسمی (1398) تاثیر میکرو جلبک کلورولا وولگاریس بر افزایش عمر انبار داری میوه خرماphoenix dactylife دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیو سیستم و مکانیزاسیون ایران
9
محبوبه صنوبری، عبدالعلی حسامی، علی هاشمی، محمد هدایت (1396) بررسی تأثیر کودهای زیستی نیتروکسین، بیوسوپرفسفات، میکوریزای آربسکولار و بسترهای کشت مختلف در تهیه نشاء گوجه فرنگی اولین کنگره آب، خاک و علوم محیطی
10
11
Abdolali Hesami, Malek Hossein Shahriari, (2017) تاثیر شوری بر جوانه زنی و رشد دانهالهای دو ژنوتیت کنار Ziziphus mauritiaan and Ziziphus spina -christi First International Horticultural Science Conference of Iran (IrHC2017
12
عبدالعلی حسامی، ملک حسین شهریاری، لیلا بازدار (1396) اثر تنش شوری بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه ZIZIPIJAS MAURITIAAN و ZIZIPIdIJS اسپینا _CHRISTI اولین کنفرانس علمی بین المللی علوم باغبانی ایران
13
عبدالعلی حسامی، ملک حسین شهریاری، لیلا بازدار (1396) اثرشوری بر صفات رویشی در دو رقم وحشی Ziziphus spina اولین کنفرانس بین المللی علوم باغبانی ایران
14
سهیلا قاسمی، رحیم نیکخواه، عبدالعلی حسامی، حمیدرضا نوریزدان (1395) تاثیر تیمارهای حرارتی و غیر حرارتی بر روی عمر انباری و کیفیت میوه توت فرنگی چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست و گردشگری
15
سهیلا قاسمی، رحیم نیکخواه، عبدالعلی حسامی، حمیدرضا نوریزدان (1395) بررسی تاثیرتیمارهای آب گرم،کلرید کلسیم وپوترسین برروی عمر انبارمانی وکیفیت میوه توت فرنگی(رقم گاویتا) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
16
اسرا مهکویی، عبدالعلی حسامی، محمد هدایت، علی هاشمی (1394) تاثیر همزیستی قارچ دنبل کوهی (Terfezia boudieri Chatin) بر خصوصیات رشدی دو سبزی برگی کاهو و شوید چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17
نادیا جعفری، عبدالعلی حسامی، ملک حسین شهریاری، مختار زلفی باوریانی (1394) بررسی تأثیر نیتروژن و تزریق روی به تنه درخت خرما بر عملکرد و کیفیت محصول آن همایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی و منابع طبیعی
18
نادیا جعفری، عبدالعلی حسامی، ملک حسین شهریاری، مختار زلفی باوریانی (1394) بررسی تأثیر کاربرد خاکی کود نیتروژن و تزریق روی بر عملکرد و مقدار نیتروژن و روی در برگ های خرما (Phoenix dactylifera) همایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی و منابع طبیعی
19
عبدالعلی حسامی، لیلا بازدار، ملک حسین شهریاری (1394) بررسی اثر سطوح مختلف شوری خاک بر صفات مورفولوژیکی گیاهچه های کنار.( Ziziphus mauritiana اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
20
عبدالعلی حسامی، علی دولتخواه (1394) تاثیرتنظیم کننده های رشد گیاهی بر ویژگی های رویشی و زایشیگل شاخه بریده گلایل سومین همایش بین المللی مدیریت کیفی در زنجیره عرضه گیاهان زینتی
21
لیلا بازدار، عبدالعلی حسامی، ملک حسین شهریاری (1393) بررسی اثر شوری خاک بر جوانه زنی بذر کنار ( Ziziphus spina-christi و Z. mauritiana) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
22
فاطمه افشار منش ، عبدالعلی حسامی، فاطمه جمالی، علی هاشمی (1393) جداسازی و شناسایی قارچ های عامل پوسیدگی بعد از برداشت کنار هندی همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
23
عبدالعلی حسامی، لیلا بازدار، الهام جعفری، عاطفه عفیفیان (1393) بررسی اثر تیمار حرارتی بر بقایا و ضایعات نخل خرما جهت بهبود بستر کشت برای جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه های گوجه فرنگی رقم پینوکیو در کشت گلخانه ای همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
24
عبدالعلی حسامی، نادیا جعفری (1393) اثر نیتروژن و روی بر عملکرد و کیفیت خرما ( Phoenix dactylifera)رقم کبکاب همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
25
عبدالعلی حسامی (1393) مقایسه عملکرد قارچ خوراکی دکمه ای ) Agaricus bisporus ) پس از محلول پاشی در دو مرحله با اسیدآمینه آسپاراژین و گلایسین اولین همایش ملی گیاهان دارویی طب سنتی و کشاورزی سنتی
26
عبدالعلی حسامی، سکینه جوکار، مریم تقی مولایی (1393) استفاده از ضایعات غیر پوسیده نخل خرما بعنوان جایگزینی برای کوکوپیت در کشت هایدروپونیک گوجه فرنگی دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
27
عبدالعلی حسامی، محمد امین ذاکری اصل، سهیل مهاجری (1392) تعیین بهترین محیط تنژگی بذر پایه نارنج با استفاده از کودهای آلی در منطقه دشتستان استان فارس اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
28
عبدالعلی حسامی، فرزانه علیایی، مریم خسروزادگان، زهرا دهقانی (1392) اثر محرکهای رشد گیاهی روی عملکرد، تشکیل میوه و صفات کیفی گوجهفرنگی رقم آلیوشا دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاور.ی
29
عبدالعلی حسامی، فرزانه علیایی، علی غفاری، نجمه حسینی (1392) اثر تنظیم کننده های رشد بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیب زمینی رقم آریندا دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
30
عبدالعلی حسامی، هدا نفر، خدیجه مسعود نژاد (1392) بررسی اثر غلظت های اکسین و زمان قلمه گیری برتوانایی ریشه زایی قلمه های ساقه و ریشه انار شیطان اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
31
عبدالعلی حسامی، مهتاب مرادی دیگه سرا ، محمود قاسم نژاد (1392) اثر سیستم های تربیت بر عملکرد و کیفیت میوه کیوی رقم هایوارد هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
32
عبدالعلی حسامی، عالیه اسدیان خو ، سیده امالبنین هاشمی ، شهربانو گرمسیری (1392) بررسی برهمکنش سطوح مختلف اسیدهای آمینه گلایسین و آسپاراژین بر صفات کمی و کیفی قارچ خوراکی تکمهای کنگره علوم باغبانی ایران
33
عبدالعلی حسامی، سمیه زارع، شهربانو گرمسیری (1392) تاثیر تربیت و هرس بر عملکرد و طول بوته خیار گلخانهای هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
34
یلدا اهرمی، عبدالعلی حسامی، محمد رضا تسلیم پور ، محمد هدایت (1392) تعیین بهترین گرده دهنده ی درختان زیتون رقم دکل در استان فارس هشتمین کنگره علوم باغبانی
35
عبدالعلی حسامی، معصومه قائدی، شهربانو گرمسیری (1392) بررسی تلفیق کود شیمیایی، کود گوسفندی و کود مرغی بر رشد و عملکرد خیار گلخانهای هشتمین کنگره علوم باغبانی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
عبدالعلی حسامی، ساسان راستگو، داریوش حیدری، سهیل مهاجرانی (1393) بر رسی راهکارهای ارتقائ سازگاری نهال های مانگروجهت احداث و بازسازی جنگل های حرا دانشگاه خلیج فارس
2
ساسان راستگو، عبدالعلی حسامی (1392) امکان سنجی تکثیر درخت انار شیطان (Tecomella undulata) با روش کشت بافت و قلمه دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
سید یعقوب سادات، عبدالعلی حسامی، ساسان راستگو، حمیدرضا نوریزدان (1402) بررسی اثر ملاتونین و آب گرم بر عمر انبار مانی میوه انار رقم رباب
2
3
4
جبارزاده جیحونی شکوفه ، عبدالعلی حسامی، فاطمه جمالی (1401) اثر زمان و مکمل در تهیه کمپوست نخل خرما و رشد و پرورش گل جعفری
5
6
7
حاجب افشین ، رحیم نیکخواه، عبدالعلی حسامی، سالم مرمضی (1400) بررسی اثر بنزیل آدنین، سولفات پتاسیم و نیترات کلسیم بر خشکیدگی خوشه ی خرما رقم کبکاب
8
9
بهنام شهرویی، عبدالعلی حسامی، فاطمه جمالی، رحیم نیکخواه (1399) بررسی اثر متقابل پوتریسین واشعه فرابنفش بر کیفیت پس از برداشت میوه کنار هندی
10
11
12
فاطمه معصومی، ساسان راستگو، ابوالفتح مرادی، عبدالعلی حسامی (1398) بررسی اثر کاربرد چای کمپوست بر صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گل جعفری (Tagetes patula)
13
14
شهریاری کاه کشی زهرا ، عبدالعلی حسامی، ساسان راستگو، حمیدرضا نوریزدان (1398) اثر پاکلوبوترازول، دامینوزاید و فولیکور بر صفات رویشی و زایشی گوجه فرنگی
15
16
17
18
اسلام نژاد علیرضا ، عبدالعلی حسامی، علی هاشمی، رحیم نیکخواه، محمد رضا تسلیم پور (1397) مطالعه گرده افشانی ، سازگاری و انتخاب بهترین رقم گرده زا برای زیتون رقم مانزانیلا
19
20
21
22
23
24
25
برزو اسدی، عبدالعلی حسامی، علی هاشمی، رحیم نیکخواه (1395) بررسی تاثیر آهن و روی بر خصوصیات کمی و کیفی و رشد رویشی پرتقال واشنگتن ناول
26
27
فاطمه افشار منش ، عبدالعلی حسامی، علی هاشمی، فاطمه جمالی (1394) تاثیر تیمار حرارتی و 1-متیل سیکلو پروپان بر عمر انباری و کیفیت میوه کنار هندی
28
29
اسرا مهکویی، عبدالعلی حسامی، علی هاشمی، محمد هدایت (1394) بررسی رابطه مایکوریزایی دنبل کوهی(Terfezia boudieri chatin) با گیاهان مختلف
30
راضیه باوی، عبدالعلی حسامی، علی هاشمی، مرتضی پوزش شیرازی (1394) اثر کاربری آهن و پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی درختان خرمای کبکاب
31
نادیا جعفری، عبدالعلی حسامی، ملک حسین شهریاری، مختار زلفی باوریانی (1394) اثر نیتروژن و روی بر عملکرد و کیفیت خرمای کبکاب ( Phoenix dactylifera L. )
32
33
یلدا اهرمی، عبدالعلی حسامی، محمد هدایت، محمدرضا تسلیم پور (1392) تعیین بهترین گرده دهنده درختان زیتون رقم دکل در منطقه قائمیه استان فارس
34
35
مهتاب مرادی دیگه سرا ، عبدالعلی حسامی (1391) اثر سیستم های تربیت و سطوح هرس بر عملکرد و کیفیت کیوی
36
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!