28 شهریور 1400

پویا دولابی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی معماری
تحصیلات: معماری(طراحی شهری)
تلفن:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Pouya Doulabi, , mohammad matlabi (2021) An investigation of the Factors Affecting Iranian Tourism Development برنامه ریزی و توسعه گردشگری: دوره10- شماره 36; 269-287
2
پرستو عشرتی، پویا دولابی (1399) Analysis of the Historic Urban Landscape of Isfahan Based on the Cultural and Natural Foundations from the Beginning to the End of the Safavid Era معماری و شهرسازی آرمان شهر: دوره13- شماره33; 141-153
3
حسین معروفی، پویا دولابی (1399) معاصر سازی مفهوم محله در شهر ایرانی با نگاه بر مبانی برنامه ریزی محله مبنا معماری و شهرسازی ایران: ; 25،40
4
پویا دولابی، زهره شاعری، مصطفی ایستگلدی، اقدس حاجب زاده (1395) تصویری از یک محله. تردید در مورد نقش و تأثیر حس محله مشارکت در مشارکت اجتماعی (مطالعه موردی: محله کوتی بوشهر) مدیریت شهری: ; 9،26
مقالات در همایش ها
1
سمیه مهرپور، پویا دولابی (1397) بازشناسی ابنیه های تاریخی محله سنگ سیاه شیراز از نقطه نظر تزیینات داخلی کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
2
پویا دولابی، احمدرضا کابلی، غزل مسافرزاده، فاطمه نظرزاده (1396) جایگاه و مفهوم شمسه در تجلی هنر معماری اسلامی در دوره قاجاریه سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
3
احمدرضا کابلی، پویا دولابی، فاطمه نظرزاده، غزل مسافرزاده (1396) بررسی و مطالعه معماری دوره قاجاریه با توجه به روند شکل گیری و تغییرات عناصر شکل دهنده بنا کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
4
احمدرضا کابلی، پویا دولابی، فاطمه نظرزاده، غزل مسافرزاده (1396) بررسی عناصر کلیدی در چالش تقابل سنت و تجدد در معماری معاصر قاجاریه کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
5
زهرا صدیق، پویا دولابی، باقر کریمی (1396) ادراک فضا؛ عنصری کلیدی در طراحی فضاهای مختص به کودکان چهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
6
زهرا صدیق، پویا دولابی، باقر کریمی (1396) بررسی تصویر ذهنی کودکان 9-6ساله ازفضای مدرسه چهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
7
محدثه یگانه، پویا دولابی، سمیه فدایی نژاد بهرامجردی (1396) بررسی نقش آموزه های دینی و آیین های سنتی بر میزان حضور مردم در فضاهای جمعی کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
8
9
پویا دولابی، پیمان اسفندیاری، پرستو عشرتی (1395) بررسی معیارهای مؤثر در گردشگری سواحل ایران اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
10
امین چربدست، پویا دولابی (1394) شهرفرهنگ درجهت کیفیت بخشی به تعاملات اجتماعی (نمونه موردی شهرفرهنگ شیراز) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
11
امینه سادات شجاعی ، پویا دولابی (1394) آسیبشناسی کیفیت طراحی فضاهای عمومی در معماری فرهنگسرا بررسی موردی: فرهنگسراهای نیاوران،دزفول و خاوران دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
12
امینه سادات شجاعی ، پویا دولابی (1394) آسیب شناسی کیفیت طراحی فضاهای عمومی در معماری فرهنگسرا بررسی موردی: فرهنگسراهای نیاوران،دزفول و خاوران دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
13
فاطمه بهجو، باقر کریمی، پویا دولابی (1394) طراحی اتاق LDR دربخش زایشگاه بارویکرد قابلیت محوررفتار در محیط کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
14
مریم علمداری، پرستو عشرتی، پویا دولابی (1394) زمینه سازی پایداری اجتماعی خوابگاه دانشچویی با رویکرد روانشناسی محیط (محور مردم و پایداری اجتماعی) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
15
مریم علمداری، پرستو عشرتی، پویا دولابی (1394) بررسی رنگ اتاق خواب کودک با رویکرد روانشناسی محیط(محور زیبایی شناسی در معماری) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
16
پویا دولابی، پیمان اسفندیاری، پرستو عشرتی (1394) طراحی ساحل گناوه در قالب کاربری تفریحی - گردشگری همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
17
فاطمه بهفر، پویا دولابی، حسن اصانلو (1393) شناسایی پتانسیل ها و ظرفیت های گردشگری در روستاهای "ا بیانه" و "فرحزاد" با استفاده از روش توصیفی تحلیلی اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
18
حسن اصانلو، فاطمه بهفر، پویا دولابی (1393) توسعه گردشگری در محیط های روستایی با تکیه بر مبانی "Albergo Diffuso اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
19
مختار غریبی، احمد ترکمان، پویا دولابی (1393) تجلی سنت در معماری معاصر اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
20
منیژه جعفری، پویا دولابی، سمیه فدایی نژاد بهرامجردی (1393) نقش توسعه عمودی ساختمان ها در هویت بخشی به منظر شهری اولین همایش ملی افقهای نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
21
فاطمه بهجو، باقر کریمی، پویا دولابی (1393) زیبایی در زایشگاه وتاثیرآن درکاهش استرس مادر کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
22
23
پویا دولابی، زهره شعرایی (1393) تاثیرپذیری تزیینات کلیسای گریگوری از معماری بافت تاریخی بوشهر کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
24
پویا دولابی (1393) بررسی نقش کیفیت فضاهای باز شهری در افزایش تعامل اجتماعی شهروندان کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
25
پرنیان عبیدی، احمد ترکمان، پویا دولابی (1393) عوامل موثر بر طراحی مسکن اقلیم گرا در بوشهر کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
26
جلیل شاعری، زهره شاعری، پویا دولابی (1393) جایگاه محرمیت درهویت و فرهنگ ایرانی اسلامی نمونه موردی: خانه رسولیان ومرتاض یزد همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی
27
مریم معراج الدینی ، باقر کریمی، پویا دولابی (1393) مشخصه های هویت کالبدی دربناهای کهن ازدیدگاه کریستوفرالکساندر نمونه موردی: بافت قدیم بوشهر همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی
28
29
30
مونا خورسند، پویا دولابی (1393) بررسی چند بنای منتخب بافت قدیم بوشهر و استخراج نسبت های حجمی فضاها کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
31
مینا امینی، پویا دولابی (1392) مکانیابی مدارس با رویکردپدافندغیرعامل همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
32
مونا خورسند، پویا دولابی (1392) ویژگی های شهری و شیوه های ساخت در شکل گیری کالبد و فضای شهری با تاکید بر نقش محرمیت اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی-اسلامی و هویت گمشده آن
33
مونا خورسند، پویا دولابی، غلامرضا امینی نژاد (1392) اسلام و بازخوانی عناصر تجسد کالبدیش اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی-اسلامی و هویت گمشده آن
34
مونا خورسند، پویا دولابی (1392) ویژگی های شهری و شیوه های ساخت در شکل گیری کالبد و فضای شهری با تاکید بر نقش محرمیت اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی-اسلامی و هویت گمشده آن
35
مونا خورسند، پویا دولابی، غلامرضا امینی نژاد (1392) اسلام و بازخوانی عناصر تجسد کالبدیش اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی-اسلامی و هویت گمشده آن
36
مونا خورسند، پویا دولابی، غلامرضا امینی نژاد (1392) اسلام و بازخوانی عناصر تجسد کالبدیش اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی-اسلامی و هویت گمشده آن
37
مونا خورسند، پویا دولابی (1392) بررسی وضعیت پسماند جامد روستای محمدعامری با تاکید بر جمع آوری و پردازش ضایعاتی نظیر شیشه سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
38
مونا خورسند، پویا دولابی (1392) بررسی وضعیت پسماند جامد روستای محمدعامری با تاکید بر جمع آوری و پردازش ضایعاتی نظیر شیشه سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
39
سیدمحمد حسین حسینی منفرد ، پویا دولابی (1392) بررسی عوامل موثر بر افزایش حس سرزندگی در بازار (نمونه موردی : بازار قدیم بندرعباس) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
40
سیدمحمد حسین حسینی منفرد ، پویا دولابی (1392) ساماندهی الگوی گردشگری در شهر بندرعباس با تاکید بر مکان یابی مجموعه های تفریحی توریستی همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
41
مونا خورسند، پویا دولابی (1392) استخراج نسبت حجمی فضای باز (حیاط مرکزی) نیمه باز و بسته در بناهای منتخب بوشهر کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
42
مونا خورسند، پویا دولابی (1392) استخراج نسبت حجمی فضای باز - حیاط مرکزینیمه باز و بسته در بناهای منتخب بوشهر کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
43
44
45
پویا دولابی، حسن حیدری، مونا خورسند، شیرین نوروزی فر (1392) بررسی وضعیت پسماندجامدروستای شهنیا باتاکید برجمع آوری وپردازش ضایعات زراعی دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
محمد هادی کروبی ، نریمان فرح زا ، پویا دولابی (1397) اقامت گاه بوم گردی در بافت تاریخی بندر بوشهر با رویکرد پایداری اجتماعی
2
رضوان صنعتگر، پویا دولابی، حسین نادری پور (1395) بررسی رابطه کیفیت مصالح ساختمانی با کیفیت فضا در معماری سنتی بوشهر
کتاب
1
پویا دولابی، پرستو عشرتی، سمیه فدایی نژاد بهرامجردی (1396) منظر شهری تاریخی؛ مدیریت میراث در یک قرن شهری شابک:978-964-03-040-7
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه معماری و شهرسازی (1398 - 1402)
  • عضو علمی همایش چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی استان بوشهر (1395 - 1395)
  • مشاور و عضو کمیته معماری شهرداری بوشهر (1394 - اکنون)
  • عضو ارشد دفتر مطالعات معماری ایران و ایتالیا (1394 - اکنون)
  • عضویت در کمیته سیما و منظر شهری (1394 - اکنون)
  • عضویت در کمیته سیما و منظر شهری (1394 - اکنون)
  • دبیر علمی کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا (1392 - 1392)
  • دبیر اجرایی سمینار بازخوانی تحلیلی بهسازی و نوسازی بافت های تاریخی شهری (1392 - 1392)
  • عضویت در کارگروه راهبری معماری (1391 - اکنون)
بیشتر