خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری خوردگی
تصویر هسته پژوهشی

هسته پژوهش و فناوری خوردگی

(-)

تاریخ تصویب : 10-12-1395

دبیر هسته پژوهش و فناوری : اسماعیل تماری

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


پژوهش پيرامون عوامل موثر بر خوردگي و بررسي راهكارهاي مقابله با آن

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


1-مطالعات بنيادي بر روي عوامل موثر بر خوردگي
2- مطالعات بنيادي بر روي طراحي وساخت آلياژهاي مقاوم به خوردگي
3- مطالعات و بررسي هاي مسائل خوردگي در صنايع خصوصاً صنايع نفت و گاز و نيروگاه هاي استان
4- ارائه راهكارهاي كنترل و كاهش خوردگي در صنايع
5- مطالعات بر روي پوشش هاي رنگ هاي ضد خوردگي و همچنين بازدارنده هاي سبز خوردگي بر پايه گياهي

نام:  اسماعيل تماري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه شيمي
نام:  حسين رعنايي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه فيزيك
نام:  زهرا صولتي دالكي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه شيمي
نام:  محمد رضا محمدي زاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  گروه شيمي، دانشكده علوم و فناوري هاي نانو و زيستي
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه شيمي
نام:  صديقه هاشم نيا
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  دانشگاه خليج فارس - دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه شيمي