خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/گروه پژوهش و فناوری تاریخ ...
تصویر هسته پژوهشی

گروه پژوهش و فناوری تاریخ شفاهی خلیج فارس

(-)

تاریخ تصویب : 20-10-1401

مدیر گروه پژوهش و نوآوری : حسن الهیاری

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


- تدوين و نگارش تاريخ شفاهي خليج فارس( محيط آبي، كرانه و پسكرانه) در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي
- برگزاري نشست هاي علمي در حوزه تاريخ با محوريت تاريخ شفاهي خليج فارس
- برگزاري كارگاه هاي دانش افزايي در حوزه تاريخ شفاهي
- گردآوري و تدوين اسناد محلي موجود در آرشيوهاي شخصي كنشگران فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي حوزه خليج فارس و همچنين آرشيوهاي سازماني

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


سال اول:
بررسي كارويژه تبعيدگاهي جزاير خليج فارس در تاريخ معاصر

سال دوم تا چهارم:
مهاجرت و جابجايي اقوام از جنوب فارس به استان بوشهر در دوره قاجاريه و پهلوي

نام:  حسن الهياري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  ...
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه تاريخ
نام:  رسول بلاوي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه زبان و ادبيات عرب
نام:  سيدناصر جابري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بوشهر، دانشگاه خليج فارس.
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه زبان و ادبيات فارسي
نام:  علي رسولي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه تاريخ
نام:  حبيب اله سعيدي نيا
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه تاريخ
نام:  محمد منصوري مقدم
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه تاريخ
نام:  پژمان افخمي عمله قشقايي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه تاريخ
صفحه شخصی: 
نام:  نيلوفر باخدا
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  دانشكده ادبيات
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه تاريخ
صفحه شخصی: 
نام:  احمد زنگنه آبادي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه تاريخ
صفحه شخصی: 
نام:  محمدرضا عمراني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  بوشهر. دانشگاه خليج فارس
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه تاريخ
صفحه شخصی: 
نام:  امينه خواجه
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  اميرحسين حاتمي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 

فعالیت پژوهشی

فعالیت‌های پژوهشی


 عنواننوع پژوهش
1 طرح پژوهشی خاتمه یافته
2 طرح پژوهشی خاتمه یافته
3 طرح پژوهشی خاتمه یافته
4 طرح پژوهشی خاتمه یافته