رضا آذین

خانه /رضا آذین
رضا آذين
نام و نام خانوادگی رضا آذین
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی / گروه مهندسی نفت
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی نفت
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 حامد نیک روش رضا آذین --- 1402/06/29
2 برازجانی زیبا رضا آذین مارکوس لهنر 1401/12/18
3 مهربان فرید رضا آذین محسن زیراهی 1401/12/18
4 حامد آزادیان رضا آذین عباس روحی 1401/10/04
5 صادقی مورچه خورتی رضا رضا آذین پرویز زاهدی زاده 1401/04/18
6 ملیحه گلشن شهریار عصفوری تهمینه جلالی 1400/12/23
7 مهرداد ستوده شهریار عصفوری رضا آذین 1400/11/27
8 بیات مستعلی نژاد فرزاد شهریار عصفوری مارکوس السدورفر 1400/11/25
9 زهره صفری روح اله فاتحی مارکوس لهنر 1399/11/26
10 فاطمه سیفی رضا آذین شهریار عصفوری 1399/11/12
11 مریم نجفی اصل شهریار عصفوری ساسان زائری 1399/06/23
12 سیدعبدالله شجاعی شهریار عصفوری سیدعلی موسوی دهقانی 1399/06/22
13 احسان پاکدامن شهریار عصفوری خدابخش نیکنام 1399/02/08
14 پرویز زاهدی زاده شهریار عصفوری --- 1398/12/12
15 سلیمیان جواد شهریار عصفوری تهمینه جلالی 1398/12/05
16 پویا آقایی شبانکاره رضا آذین ابوالفضل دهقان منفرد 1398/11/29
17 حمیدرضا ملاکی شهریار عصفوری رضا آذین 1398/10/29
18 باجرأت اسماء شهریار عصفوری رضا آذین 1398/06/30
19 راضیه احمدی شهریار عصفوری --- 1398/06/27
20 امین ایزدپناهی رضا آذین رضا ملکوتی 1398/06/26
21 محمد محمدی باغ ملائی رضا آذین سهراب زنده بودی 1398/04/05
22 محبوبه کیانی شهریار عصفوری سیدعلی موسوی دهقانی 1398/03/28
23 محبوبه کیانی رضا آذین سیدعلی موسوی دهقانی 1398/03/28
24 فاطمه فاموری رضا آذین --- 1398/03/05
25 مریم حسن زاده عرب رضا آذین سهراب زنده بودی 1398/02/29
26 ریحانه منصوری احمد آذری رضا آذین 1397/11/24
27 مجتبی منصورپور رضا آذین امیرعباس ایزدپناه 1397/08/29
28 سمیرا سلیمانی شهریار عصفوری خسرو محمدی 1396/11/15
29 نیلوفر سلمانی روح اله فاتحی رضا آذین 1396/11/14
30 عارفه نقی زاده ماهانی رضا آذین روح اله فاتحی 1396/11/08
31 زهره فرمانی رضا آذین مهدی اسکروچی 1396/10/27
32 رحمت الله صبوری رضا آذین صمد صباغی 1396/10/11
33 دانیال فرخیان رضا آذین علی رنجبر 1396/08/14
34 مهدی اوجی رضا آذین حسن بهرامی 1396/07/23
35 پیمانه دهقان احمد آذری رضا آذین 1396/06/27
36 محسن کاکاوند احمد آذری رضا آذین 1395/12/22
37 میترا عباسپور رضا آذین روح اله فاتحی 1395/12/15
38 زهرا سخایی رضا آذین --- 1395/11/17
39 احمد خرمی شهریار عصفوری محسن عباسی 1395/11/17
40 فاطمه ترکاشوند رضا آذین روح اله فاتحی 1395/06/28
41 محمد تقی رضایی شهریار عصفوری رضا آذین 1395/06/28
42 شاهین رمشی --- رضا آذین 1395/03/19
43 قاسم مسعودی شهریار عصفوری رضا آذین 1395/03/09
44 سعیده یزدانی رضا آذین شهریار عصفوری 1394/11/11
45 حسن صداقتی رضا آذین شهریار عصفوری 1394/11/11
46 ایمان آماره رضا آذین علیرضا بهرامیان 1394/11/05
47 سیده فاطمه موسوی شهریار عصفوری مسعود مفرحی 1394/11/05
48 پژمان آقایی کوهی شبیر اشکپور مطلق رضا آذین 1394/02/16
49 سید جواد سیدی نصوح آباد روح اله فاتحی رضا آذین 1393/11/05
50 امیر مختاری کرچگانی شبیر اشکپور مطلق شهریار عصفوری 1393/11/05
51 مسعود عسگری رضا آذین شهریار عصفوری 1393/09/04
52 یاسین غلامی رضا آذین شهریار عصفوری 1393/08/28
53 محمد احمدوند شاهوردی رضا آذین --- 1393/07/23
54 حسین خسروی بوشهری رضا آذین --- 1393/03/06
55 امین محمدرضایی شهریار عصفوری عباس خاکسار منشاد 1392/11/14
56 مهشید ناطق شهریار عصفوری --- 1392/11/08
57 حمید رضا امیری رضا آذین شهریار عصفوری 1392/11/08
58 عباس موثق رضا آذین عبدالرضا فاضلی 1392/11/07
59 حسن رضایی حقیقی شهریار عصفوری امیرعباس ایزدپناه 1392/11/07
60 سمیرا مردانه شهریار عصفوری امیرعباس ایزدپناه 1392/11/07
61 حسن رضایی حقیقی شهریار عصفوری امیرعباس ایزدپناه 1392/11/07
62 سمیرا مردانه شهریار عصفوری امیرعباس ایزدپناه 1392/11/07
63 طوبی طیبی شهریار عصفوری رضا آذین 1392/06/31
64 فروزان صادقی رضا آذین محمدحسین حیدری سورشجانی 1392/06/31
65 رباب چاهشوری رضا آذین محمدحسین حیدری سورشجانی 1392/06/31
66 حقیقت منش رحمت ستوده --- 1392/05/05