01 خرداد 1403
حميد شاهبندرزاده

حمید شاهبندرزاده

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
2
3
Ghazanfar (Hamed) Jabbari, Hamid Shahbandarzadeh, Ahmad Ghorbanpour (2023) A Dynamic Model for Predicting the Impact of Vaccine Avoidance and Health Protocols on the Covid-19 Outbreak Journal of Systems Thinking in Practice: 2(2); 78-92
4
فاطمه شهابی، حمید شاهبندرزاده، هادی بالوئی جام خانه (1402) بهینه سازی یک سیستم تولید سلولی پویا با در نظرگرفتن خرابی ماشین آلات همراه با پایش توالی دوره های عملیات مدیریت صنعتی: -; -
5
Reza Hashemi, Hamid Shahbandarzadeh (2023) A fuzzy goal programming model for time, cost, and quality trade-off problem in metro construction projects considering sustainable development International Journal of Construction Management: -; -
6
Abdolkarim Hosseinpoor, Ahmad Ghorbanpour, Hamid Shahbandarzadeh (2023) Evaluating the Efficiency of Circular Economies in Persian Gulf Countries in Terms of Municipal Solid Waste Management اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق): 1; 134-152
7
8
9
10
fateme khaje, Hamid Shahbandarzadeh (2022) Modeling factors affecting the interests of the container terminal using fuzzy cognitive map and fuzzy DEMATEL Journal of Modelling in Management: 1; -
11
Hassan Faghih Abdollahi, Hamid Shahbandarzadeh, Khalil Mirzaee (2022) Introducing Strategic Drivers of Innovative Ideas in Active Small and Medium-Sized Enterprises of Different Technological Fields Using a Fuzzy Cognitive Map Iranian Journal of Management Studies: 15(4); 773-791
12
حسن فقیه عبدالهی، حمید شاهبندرزاده، خلیل میرزایی (1401) طراحی مدل پایش موانع پیشبرد ایده های نوآورانه در صنعت تجهیزات پزشکی پژوهشنامه بازرگانی: دوره 26، شماره 103; 179-208
13
غضنفر (حامد) جباری، حمید شاهبندرزاده، احمد قربان پور (1401) طراحی الگوی دینامیکی کنترل موجودی با به کارگیری الگوریتم فراابتکاری ترکیبی جهت بهینه سازی انبار بیمارستان در همه گیری کووید 19 پژوهش های مدیریت منابع سازمانی: 12; 59-79
14
رضا سیاوشی، حمید شاهبندرزاده، علی رجب زاده قطری، ابراهیم حیدری (1401) کاربرد رویکرد فازی شهودی در بهینه سازی چندهدفه شبکه لجستیک حلقه بسته با تاکید بر توسعه اشتغال پژوهش های نوین در تصمیم گیری: 1; 27-59
15
ابراهیم رجب پور، حمید شاهبندرزاده، فاطمه شهابی (1400) بهینه سازی برون سپاری آموزش و توسعه منابع انسانی با تکنیک مارکوس (نمونه پژوهی: شرکت برق و انرژی صبا) مطالعات منابع انسانی: 42; 74-96
16
17
18
19
Mohammad Hossein Kabgani, Hamid Shahbandarzadeh, Ebrahim Heidari, SAYYED NOURODDIN AMIRI (2021) Application of Robust Approach to Capacitated Location of Collection Sites and Capacitated Vehicle-routing Problem Model in an Urban Waste Management System Environmental Energy and Economic Research: 5; 16
20
حمید شاهبندرزاده، محمدحسین کبگانی (1400) تحلیل کمی معیارهای انتخاب مکان دستگاه های خودپرداز به منظور ارزیابی بهره وری عملیاتی بانک ها مدیریت بهره وری: دوره 15 شماره 56; 189-216
21
شهلا جمالی، حمید شاهبندرزاده، احمد قربان پور (1399) کاربست رویکردی آمیخته جهت مکان گزینی مراکز اسکان اضطراری در بحران زلزله (مطالعه موردی- شهر بوشهر) دانش پیشگیری و مدیریت بحران: 4; 363-378
22
حمید شاهبندرزاده، فروغ نبوی زاده، سپیده اسلمی، فاطمه خواجه (1399) کاربرد نقشة شناختی فازی در شناسایی شاخص های مؤثر در حوزة بازاریابی جهانی تحقیقات بازاریابی نوین: دوره 10 شماره 2; 85 -104
23
غضنفر (حامد) جباری، حمید شاهبندرزاده (1399) طراحی سیستم استنتاج فازی چندسطحی به منظور سنجش توانمندی استراتژیک، مورد مطالعه: سازمان شهرداری راهبردهای بازرگانی: دروه 17 شماره 15; 137-157
24
25
26
27
28
حمید شاهبندرزاده، نادر عمرانی، عبدالرحمان شیخیانی (1397) ارزیابی عملکرد مالی سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از برنامه ریزی ترجیحات لگاریتمی فازی ترکیبی (مطالعه موردی: صنعت چندرشته ای صنعتی) تحقیق در عملیات در کاربردهای آن - دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان: ; 89107
29
30
رحیم قاسمیه، حمید شاهبندرزاده، فریبا یزدان پرست (1396) کاربرد زنجیره تأمین سبز در ارائه مدلی برای استانداردهای مدیریت سبز بیمارستان ها (مورد مطالعه بیمارستان های شهر بوشهر) مدیریت زنجیره تامین: ; 39،52
31
32
حمید شاهبندرزاده، محمدحسین کبگانی (1396) تحلیل کمّی ریسکهای موجود در مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از مد لسازی ریاضی پژوهشنامه بازرگانی: ; ،
33
حمید شاهبندرزاده، محمدحسین کبگانی (1396) حل مسأله مکان یابی دستگاههای خودپرداز با استفاده از برنامه ریزی چند هدفه فازی مطالعات مدیریت صنعتی: ; ،
34
حمید شاهبندرزاده، محمد حسن نجمی ، علیرضا عطایی (1396) ارائه مدل ریاضی بر اساس مساله مسیر یابی خودرو ظرفیت دار با پنجره های زمانی برای جمع آوری زباله مدیریت صنعتی: ; 147166
35
حمید شاهبندرزاده، محمد حسن نجمی ، علیرضا عطایی (1396) ارائة مدل ریاضی بر اساس مسئلة مسیریابی خودرو ظرفیت دار با پنجره های زمانی برای جمع آوری زباله مدیریت صنعتی: ; ،
36
37
حمید شاهبندرزاده، محمدحسین کبگانی، سیده نعیمه شجاع الدین (1395) ارائه مدل و تحلیل کمی خدمات پولی و مالی بانک ها بر مبنای ابعاد عملکردی در بانکداری سبز راهبرد مدیریت مالی: دوره 4، شماره 3; 49-67
38
حمید شاهبندرزاده، محمدحسین کبگانی (1395) تحلیل کمی فرصت های رشد و سودآوری شرکت ها بر مبنای ابعاد راهبردهای اقیانوس آبی مدیریت بازرگانی: ; ،
39
حمید شاهبندرزاده، محمدحسین کبگانی (1395) تحلیل کمی فرصت های رشد و سودآوری شرکت ها بر مبنای ابعاد راهبردهای اقیانوس آبی مدیریت بازرگانی: ; ،
40
حمید شاهبندرزاده، غلامرضا جمالی، مهرناز منصوری (1394) مکان یابی- تخصیص سلسله مراتبی برای خدمات فوریت های پزشکی مورد مطالعه شهر بوشهر مدیریت بحران: ; 57،68
41
42
حمید شاهبندرزاده، خداکرم سلیمی فرد، رضا مغدانی (1394) بکارگیری شبیه سازی مونت کارلو در سنجش عوامل ریسک پروژه های فناوری اطلاعات مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند: ; 77،95
43
حمید شاهبندرزاده، محمدحسین کبگانی (1394) تحلیل کمی فرصت ها و چالش های کاربرد فناوری اطلاعات سبز در سازمان مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند: ; ،
44
حمید شاهبندرزاده، غلامرضا جمالی، فهیمه شفیعی (1392) رویکردی تحلیلی در شناسایی عوامل موثر بر ریسک زنجیره تامین در صنایع لبنیات کشور مدیریت زنجیره تامین: ; 42،53
45
46
Hamid Shahbandarzadeh, Khodakaram Salimifard, (2013) Application of Monte Carlo simulation in Assessment of European Call Options Iranian Journal of Management Studies: ; 7،25
47
حمید شاهبندرزاده، خداکرم سلیمی فرد، احمد قربان پور (1391) آمیخته مدل سازی ساختاری تفسیری و فرایند تحلیل شبکه ای فازی برای شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر چابکی زنجیره ی تأمین پژوهشنامه مدیریت اجرایی: ; ،
48
حمید شاهبندرزاده، علیرضا ضایی بیده (1391) ارائه مدلی جهت تبیین ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر مبنای خرده فروشان تحقیقات بازاریابی نوین: ; ،
49
50
مقالات در همایش ها
1
حمید شاهبندرزاده، فاطمه نجفی (1401) شناسایی ابعاد و شاخص‏های مدیریت ریسک در شرکت‏های لجستیک طرف سوم اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد، ایران، بابل
2
زهرا زین العابدین پور، حمید شاهبندرزاده (1401) ارائه الگویی جهت شناسایی شاخص های موفقیت شرکت های کوچک و متوسط هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی و آموزش و پرورش، ایران، تهران
3
حمید شاهبندرزاده، حسن زکی کللی (1401) تبیین الگویی جهت شناسایی عوامل موفقیت مدیریت منابع انسانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد، ایران، تهران
4
حمید شاهبندرزاده، سام نریمانی (1401) طراحی مدلی جهت تعیین عوامل موثر بر ارتقای بهره وری منابع انسانی در سازمان سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد، ایران، تهران
5
حمید شاهبندرزاده، فاطمه بهروزی نیا (1401) ارائه الگویی جهت شناسایی شاخص های برندسازی در بازاریابی دیجیتال سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد، ایران، تهران
6
حمید شاهبندرزاده، رضا سیاوشی، مجید پرویزی (1400) شناسایی و تحلیل شاخص های موثر بر ایجاد و توسعه برند در تعاونی های صنایع دستی استان بوشهر از منظر ابعاد پایداری اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ایران، ساری
7
شیما مرادی، حمید شاهبندرزاده، هادی بالوئی جام خانه (1400) ساختاردهی نرم به مسئله بهبود و توسعه فروش در شرکت های تعاونی (تولیدی- خدماتی) در زمان انتشار کووید-19 در شهرستان بوشهر اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ایران، مازندران
8
ستایش منش پریسا ، حمید شاهبندرزاده، رضا جلالی (1400) طراحی ساختار نرم مؤلفه های موثر بر آسیب شناسی رشد صنعتی (مورد مطالعه: صنایع منتخب شهرستان بوشهر) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ایران، مازندران
9
حمید شاهبندرزاده، مهرناز منصوری (1398) مروری بر مدلهای مکانیابی پوششی و توسعه آنها در سیستم خدمات فوریت های پزشکی شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
10
امید راستی، حمید شاهبندرزاده (1398) بررسی شاخص های بازاریابی و مدیریتی در توفیق شرکت های صنعتی استان بوشهر چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
11
امید راستی، حمید شاهبندرزاده (1398) بررسی شاخص های سازمانی و فنی در توفیق شرکت های صنعتی استان بوشهر چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
12
حمید شاهبندرزاده، یعقوب براتی، غلامرضا جمالی (1396) تاثیر سرمایه فکری و فن آوری اطلاعات بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی نوآوری سازمانی در شرکت های دانش بنیان بوشهر اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
13
حمید شاهبندرزاده، مهرناز منصوری (1396) مدل ریاضی فازی مکان یابی-تخصیص سلسله مراتبی برای خدمات فوریت های پزشکی با به-کارگیری الگوریتم NSGA-II دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
14
حمید شاهبندرزاده، معصومه ولی (1396) انتخاب روش بهینه دفع نهائی پسماند شهر تهران با استفاده از تکنیک ارسته با داده های فازی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
15
غلامرضا جمالی، حمید شاهبندرزاده، الهه آهوپای (1395) مروری بر پیشینه مدل های تعالی سازمانی مبتنی بر EFQM سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
16
حمید شاهبندرزاده، علیرضا عطایی، محمد حسن نجمی (1395) ارائه یک عملگر جدید در الگوریتم فرا ابتکاری شبیه سازی تبرید برای مساله مسیر یابی دورهای وسایل نقلیه ششمین کنفرانس مدیریت و حسابداری و سومین کنفرانس کارآفرینی و نو آوری های باز
17
حمید شاهبندرزاده، غلامرضا جمالی، فاطمه آبادی (1393) بازخوانی مدل های ارزیابی عملکرد زنجیره تامین دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد
18
حمید شاهبندرزاده، غلامرضا جمالی، فاطمه آبادی (1393) طراحی مدلی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با رویکرد مدل مرجع عملیاتی زنجیره تامین دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد
19
حمید شاهبندرزاده، غلامرضا جمالی، یعقوب براتی (1393) بکارگیری مدلی جهت بررسی عوامل اثرگذار بر پیاده سازی برنامه ریزی احتیاجات مواد در زنجیره تامین همایش بین المللی مدیریت
20
خداکرم سلیمی فرد، حمید شاهبندرزاده، فهیمه شمسی (1393) مسیریابی اتوبوسهای درون شهری راهکاری برای بهبود مدیریت حمل و نقل دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت،توسعه اقتصادی و مدیریت مالی
21
خداکرم سلیمی فرد، حمید شاهبندرزاده، سنا مگاطیف (1393) بازخوانی تکنیک های حل مسئله زمانبندی اتاق عمل جراحی دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت،توسعه اقتصادی و مدیریت مالی
22
خداکرم سلیمی فرد، حمید شاهبندرزاده، سنا مگاطیف (1393) مدلی برای سنجش رضایت کارکنان اتاق عمل از زمانبندی عمل ها در بیمارستان دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت،توسعه اقتصادی و مدیریت مالی
23
خداکرم سلیمی فرد، حمید شاهبندرزاده، سارا بی غرض (1392) به سوی یک پخشایش غیر تبعیض آمیز فرستهای آموزشی: یک رویکرد مدلسازی ریاضی پنجمین کنفرانس علمی بین المللی توسعه اقتصادی و اجتماعی
24
حمید شاهبندرزاده، فهیمه شفیعی، غلامرضا جمالی (1392) طراحی مدلی جهت ارائه ی سنجه ای مناسب به منظور اندازه گیری میزان ریسک زنجیره تامین در سازمانهای تولیدی دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع وسیستم ها
25
غلامرضا جمالی، حمید شاهبندرزاده، فاطمه محسنی (1392) شناسایی عوامل موثر بر چابکی سازمانی در صنعت سیمان با استفاده از تکنیک گسترش عملکرد کیفی فازی (QFD)مطالعه موردی شرکت صنایع سیمان دشتستان دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
مصطفی مظاهری میمندی، هادی بالوئی جام خانه، حمید شاهبندرزاده (1402) تجزیه و تحلیل استراتژی های توانمندساز تاب آور تکنولوژی بلاکچین بر ریسک های زنجیره تامین غذایی
2
3
4
غضنفر (حامد) جباری، حمید شاهبندرزاده، احمد قربان پور، حبیب عمرانی خو (1401) رویکرد شبیه سازی داده کاوی به منظور پیش بینی رفتار همه گیری کووید-19 و مدیریت موجودی بیمارستان
5
6
7
محمدحسین کبگانی، حمید شاهبندرزاده، ابراهیم حیدری، سید نورالدین امیری (1400) بهینه سازی فرایند مدیریت پسماند شهری با رویکرد برنامه ریزی استوار - فازی
8
9
10
11
12
13
14
15
الهه آهوپای، غلامرضا جمالی، حمید شاهبندرزاده (1395) بررسی میزان آمادگی جهت پیاده سازی مدل تعالی سازمانی مبتنی بر مدل EFQM
16
نجمی محمدحسن، حمید شاهبندرزاده، منصور مصلی نژاد، علیرضا عطایی (1395) مدل ریاضی برای مساله مسیر یابی خودرو طرفیت دار با پنجره زمانی مورد مطالعه: جمع آوری زباله در شهر بوشهر
17
فاطمه محسنی، غلامرضا جمالی، حمید شاهبندرزاده (1394) شناسایی عوامل موثر بر چابکی در شرکت صنایع سیمان دشتستان با تکنیک QFD
18
مهرناز منصوری، حمید شاهبندرزاده، غلامرضا جمالی (1394) ارائه مدل ریاضی فازی مکان یابی– تخصص سلسله مراتبی برای خدمات فوریت های پزشکی
19
20
21
زندوی فروغ، حمید شاهبندرزاده، خداکرم سلیمی فرد (1393) یک مدل نوین برای مسئله حمل و نقل مواد خطرناک
22
23
24
فهیمه شمسی، خداکرم سلیمی فرد، حمید شاهبندرزاده (1393) مسیریابی خطوط اتوبوس رانی شهری بوشهر با استفاده ازنظریه گراف و الگوریتم ژنتیک
25
26
فهیمه شفیعی، حمید شاهبندرزاده، غلامرضا جمالی (1392) طراحی روشی جهت سنجش ریسک های زنجیره تامین
27
سارا بی غرض ، خداکرم سلیمی فرد، حمید شاهبندرزاده (1392) بکارگیری مدل حمل و نقل چند کالایی در مسئله تخصیص دانش آموزان به مدرسه
28
29
زردپور ایمان، حمید شاهبندرزاده، خداکرم سلیمی فرد (1392) طراحی مدلی دو بعدی در ارزیابی عملکرد واحدهای کسب و کار ناهمگن
30
31
علی دژگاهی پور ، مجید اسماعیل پور، حمید شاهبندرزاده (1392) بررسی تاثیر اینترنت بر فرایند خرید سازمان های دولتی مستقر در شهر بوشهر
32
کتاب
1
حمید شاهبندرزاده، زردپور ایمان (1396) ریاضایت پایه برای رشته های مدیریت، حسابداری و اقتصاد شابک:9786008624264
2
حمید شاهبندرزاده، احمد قربان پور، محمدحسین کبگانی (1395) مدیریت تولید و عملیات شابک:978-600-8624-06-6
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!