روح اله فاتحی

خانه /روح اله فاتحی
روح اله فاتحي
نام و نام خانوادگی روح اله فاتحی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی / گروه مهندسی مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 پیمان کشاورزی روح اله فاتحی --- 1402/07/09
2 فرناز باقری مرضیه بابایی ربیعی --- 1402/06/29
3 محمد راستی غلامرضا ایمانی روح اله فاتحی 1401/12/16
4 سعید راستگو غلامرضا ایمانی --- 1401/11/30
5 یعقوب صفوی روح اله فاتحی --- 1400/07/29
6 زهره صفری روح اله فاتحی مارکوس لهنر 1399/11/26
7 حسین شجاعی روح اله فاتحی --- 1398/12/07
8 پویا آقایی شبانکاره رضا آذین ابوالفضل دهقان منفرد 1398/11/29
9 مریم دلشه احمد آذری روح اله فاتحی 1398/11/06
10 محسن لطفی روح اله فاتحی مرضیه بابایی ربیعی 1398/04/30
11 مریم حسن زاده عرب رضا آذین سهراب زنده بودی 1398/02/29
12 حسن بازآی احمد آذری روح اله فاتحی 1397/08/12
13 نیلوفر سلمانی روح اله فاتحی رضا آذین 1396/11/14
14 عارفه نقی زاده ماهانی رضا آذین روح اله فاتحی 1396/11/08
15 زهره فرمانی رضا آذین مهدی اسکروچی 1396/10/27
16 مصطفی سحرخیز روح اله فاتحی ولی کلانتر 1396/07/30
17 مهرداد متوسل الحق محمد مهدی جلیلی بهابادی محمد سفید 1396/06/29
18 میترا عباسپور رضا آذین روح اله فاتحی 1395/12/15
19 فرانک معماری عبدالرضا فاضلی روح اله فاتحی 1395/11/13
20 احمدرضا معشوری سید احسان حبیبی روح اله فاتحی 1395/09/29
21 راضیه نامجو روح اله فاتحی حسین اسکندری 1395/06/31
22 جواد بشیری دیلمی علی ایزدبخش روح اله فاتحی 1395/06/29
23 فاطمه ترکاشوند رضا آذین روح اله فاتحی 1395/06/28
24
عقیل اندخش روح اله فاتحی پرویز ملک زاده 1394/11/14
25 حسن صداقتی رضا آذین شهریار عصفوری 1394/11/11
26 فرهاد ایزدپناه احمدرضا فقیه خراسانی روح اله فاتحی 1394/07/07
27 سید جواد سیدی نصوح آباد روح اله فاتحی رضا آذین 1393/11/05
28 مسعود عسگری رضا آذین شهریار عصفوری 1393/09/04
29 یاسین غلامی رضا آذین شهریار عصفوری 1393/08/28
30 رحیم شمس الدینی محمد سفید روح اله فاتحی 1393/07/24
31 سعید فرزین یوسف حسن زاده روح اله فاتحی 1392/11/15
32 سعید صفایی لرکی روح اله فاتحی محمدرضا گل بهار حقیقی 1392/11/12
33 حمید رضا امیری رضا آذین شهریار عصفوری 1392/11/08