سید حامد معراجی

خانه /سید حامد معراجی
سيد حامد معراجي
نام و نام خانوادگی سید حامد معراجی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی / گروه مهندسی عمران
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی عمران
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران - 13 شهریور 1397
2 پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری - 05 دی 1396
3 پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری - 05 دی 1396
4 دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه - 29 دی 1394
5 سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ،مهندسی و تکنولوژی - 18 آذر 1394
6 دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله استان البرز - 22 مهر 1394
7 کنفرانس سالانه بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی - 31 شهریور 1394
8 کنفرانس سالانه بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی - 31 شهریور 1394
9 کنفرانس سالانه بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی - 31 شهریور 1394
10 دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان - 07 اسفند 1393
11 دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان - 07 اسفند 1393
12 کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار - 30 فروردین 1393
13 کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار - 30 فروردین 1393
14 کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار - 30 فروردین 1393
15 کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار - 30 فروردین 1393
16 پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - 23 آذر 1390
17 سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی - 01 اسفند 1389
18 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - 21 اردیبهشت 1388