12 اسفند 1402
احسان حيدرزاده

احسان حیدرزاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی شهرسازی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شهرسازی
تلفن: 077-33320196
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
احسان حیدرزاده، مجتبی آراسته، الناز رفیعی (1402) تبیین عوامل مؤثر بر ارتقاء حکمروایی خوب شهری در شهر شیراز فصلنامه توسعه پایدار شهری: 4; 1-15
2
عباس فخرایی، محمدرضا حقی، احسان حیدرزاده، الهه دهقانی (1402) سنجش میزان رضایتمندی از فضاهای شهری دوستدار کودک، نمونه مطالعه: پارک های شهر بوشهر مطالعات محیطی هفت حصار: 42; 59-72
3
محمدرضا حقی، احسان حیدرزاده (1401) خوشه بندی اماکن پُر ازدحام شهری از منظر پدافند غیرعامل فصلنامه علمی - ترویجی پدافند غیرعامل: 4; 67-76
4
احسان حیدرزاده، محمدرضا حقی، علیرضا صفایی (1401) سنجش پایداری اجتماعی در محله های سنتی، مقایسه تطبیقی محلات سنگی، عاشوری و شکری شهر بوشهر نگرش های نو در جغرافیای انسانی: 56; 117-139
5
محمدرضا حقی، احسان حیدرزاده (1401) راهبردهای ارتقاء ظرفیت گردشگری شهرهای ساحلی، نمونه مطالعه شهر بوشهر گردشگری شهری: 3; 1
6
7
محمدرضا حقی، احسان حیدرزاده (1401) مقایسه تطبیقی ادراک امنیت زنان در محلات سنتی و جدید، نمونه های مطالعه بافت قدیم و شهرک نیایش در شهر بوشهر پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری: 1; 1
8
9
10
احسان حیدرزاده، محمدرضا حقی (1400) ارزیابی کیفیت خدمات دیجیتال در دوره اپیدمی کووید 19 در ایران بر مبنای نظر شهروندان نامه معماری و شهرسازی: 1; 1
11
احسان حیدرزاده، محمدرضا حقی (1400) تحلیلی بر سرزندگی خیابان های تجاری شهری (مطالعۀ موردی: بلوار نوبهار شهر کرمانشاه) جغرافیای اجتماعی شهری: 19; 12
12
13
14
احسان حیدرزاده، محمدرضا حقی (1400) ارزیابی موفقیت پیاده راه های شهری در جلب رضایت شهروندان، مقایسه تطبیقی پیاده راه های حافظیه و ارم شهر شیراز پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری: 1; 1
15
محمدامیر کاکی زاده، ندا ناصری، رحمن جان احمدی ، احسان حیدرزاده (1400) بررسی تأثیر ساختار کالبدی بافت تاریخی بوشهر بر حضورپذیری ساکنان با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی صفه: 1; 1
16
17
Ehsan Heidarzadeh, mehdi Rezaei, mohammadreza haghi, hassan Shabanian, Youngsub Lee (2021) Assessing the Impact of Outdoor Activities on Mental Wellbeing; Focusing on the Walking Path in Urban Area Iranian Journal of Public Health: Vol 50 No 10; 2132-2138
18
19
احسان حیدرزاده، محمدرضا حقی، محمدامیر کاکی زاده (1400) تحلیلی بر امنیت فضاهای محلات شهری از دید کاربران، نمونه مطالعه فضاهای محلات بافت تاریخی شهر بوشهر محیط شناسی: 1; 1
20
محمدرضا حقی، احسان حیدرزاده (1400) تحلیلی بر عوامل تحقق گردشگری پایدار در شهرهای مناطق کوهستانی (مورد مطالعه: شهر خوانسار) مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی: 2; 91-108
21
احسان حیدرزاده، محمدرضا حقی، نیوشا زرین (1400) تحلیل رضایتمندی شهروندان از فضای نوار ساحلی در شهرهای بندرگاهی، نمونه مطالعه: شهر بوشهر پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری: انتشار آنلاین شده و doi گرفته. در شماره های آتی به; انتشار آنلاین شده و
22
مجتبی آراسته، احسان حیدرزاده (1400) تبیین معیارهای مؤثر بر تجربة حضور شهروندان و ارتقای سلامت روانی آنها در محیط های تفرجگاهی طبیعی شهر تبریز جغرافیا و برنامه ریزی محیطی: شماره 4; 95-112
23
احسان حیدرزاده، سید محمد صادق پوریزدانپرست (1399) سنجش رضایتمندی از کیفیت فضاهای شهری و ارائه راهکارهایی جهت ارتقای آن مطالعه موردی منطقه گردشگری محور عرفان شیراز پژوهش و برنامه ریزی شهری: ; 65،82
مقالات در همایش ها
1
احسان حیدرزاده (1402) تأثیر کیفیات محیط بر صبر افراد به مثابه یک فضیلت اخلاق اسلامی اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی روان شناسی و دین، ایران، اردبیل
2
احسان حیدرزاده (1402) عوامل محیطی مؤثر در ارتقای حس حضور قلبی و روانی در مساجد مطالعه موردی: مسجد جامع و سید حمزه تبریز اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی روان شناسی و دین، ایران، اردبیل
3
محمدرضا حقی، احسان حیدرزاده (1401) فضاهای شهری همه شمول، رهیافتی به سوی جذب کاربران متنوع، نمونه مطالعه بلوار نوبهار در شهر کرمانشاه دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، ایران، تبریز
4
هلما زرین چنگ، احسان حیدرزاده (1401) تحلیل محتوای حس مکان در شهر بوشهر(مطالعه موردی: محله کوتی شهر بوشهر) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران، ایران، تهران
5
رضا خدرزاده، معصومه نجفی برازجانی، احمدرضا خواجه، احسان حیدرزاده (1401) ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی با رویکرد توانمند سازی (نمونه موردی: محله تنگک 2 شهر بوشهر) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران، ایران، تهران
6
زهرا پای خسته، احسان حیدرزاده (1400) مقایسه تطبیقی شاخص های فضای شهری دوستدار سالمندان با استفاده از تکنیکAHP و نرم افزار EXPERT CHOICE (نمونه موردی : پارک جنت و پارک خلد برین شهر شیراز ) چهارمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران، ایران، تهران
7
احسان حیدرزاده، فاطمه شعبانی (1400) تحلیل محتوای حس مکان در شهر بوشهر (مطالعه موردی:پارک ساحلی ریشهر) چهارمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران، ایران، تهران
8
فاطمه گلستانی، احسان حیدرزاده (1400) امکان سنجی و اولویت بندی معیارهای تبدیل خیابان به پیاده راه در شهرهای کوچک (نمونه موردی : خیابان یاسر نصوری شهر پارسیان) چهارمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران، ایران، تهران
9
احسان حیدرزاده، محمدرضا حقی (1399) ارزیابی موفقیت پروژه های پیاده راه سازی، مقایسه تطبیقی پیاده راه حافظیه و ارم شهر شیراز دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، ایران، اردبیل
10
محمدرضا حقی، احسان حیدرزاده (1399) انتخاب فضای سبز مناسب در اراضی قهوه ای، نمونه مطالعه باغ متروکه مجاور انباری شهرداری در منطقه 9 شهر شیراز دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، ایران، اردبیل
11
محمدرضا حقی، احسان حیدرزاده (1399) برنامه ریزی راهبردی حفاظت از باغات شهر خوانسار دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، ایران، اردبیل
12
احسان حیدرزاده، ساره مسعودی (1399) طراحی پارک شهری در شهرستان صفاشهر براساس ضوابط پدافند غیر عامل همایش ملی تکنولوژی سیستم های اطلاعات مکانی در عمران، نقشه برداری و توسعه شهری، ایران، بابل
13
احسان حیدرزاده، ساره مسعودی (1399) طراحی، آماده سازی و تفکیک زمین در شهر صفاشهر با رویکرد فرآیندی راهبردی همایش ملی تکنولوژی سیستم های اطلاعات مکانی در عمران، نقشه برداری و توسعه شهری، ایران، بابل
14
احسان حیدرزاده، رضا خسرویان، ساره مسعودی (1399) باززنده سازی بافت تاریخی بوشهر با فرآیند راهبردی (نمونه موردی: محله دهدشتی) همایش ملی تکنولوژی سیستم های اطلاعات مکانی در عمران، نقشه برداری و توسعه شهری، ایران، بابل
15
احسان حیدرزاده، زهرا حیدری (1399) طراحی فرآیند محور پارک بانوان با رویکرد عدالت جنسیتی (نمونه موردی:پارک کوثر بوشهر) هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، ایران، تهران
16
احسان حیدرزاده، الهام کاظمی نژاد (1399) سنجش اصول شهر 24 ساعته در شهر شیراز و ارتقای آن هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، ایران، تهران
17
احسان حیدرزاده، الهام کاظمی نژاد (1399) مروری بر مفهوم و تجارب شهر 24 ساعته خارجی و استخراج یافته های شهر 24 ساعته داخلی (ایران) هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، ایران، تهران
18
احسان حیدرزاده، زهرا مصالح (1399) شناسایی و اولویت بندی عوامل و موانع جذب سرمایه گذاری در پروژه های شهرداری شیراز هفتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، ایران، تهران
19
احسان حیدرزاده، زهرا مصالح، فاطمه شباهنگ (1399) اولویت بندی موانع جذب گردشگر در بافت های تاریخی، « نمونه مطالعه: بافت تاریخی بوشهر» هفتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، ایران، تهران
20
احسان حیدرزاده، سمانه دانایی فر، امین باباپور قره جه (1399) مقایسه تطبیقی کیفیت زندگی در سکونتگاه های غیر رسمی «مطالعه موردی: محله تنگک1 و 2 بوشهر» هفتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، ایران، تهران
21
احسان حیدرزاده، محمدامیر کاکی زاده، نیوشا زرین (1399) بازشناسی نسبت فرم و عملکرد در راستای تحلیل الگوهای رفتاری در فضا؛نمونه موردی: میدان خان یزد اولین کنفرانس بین المللی مدیریت طراحی با رویکرد مبلمان و طراحی شهری، ایران، تهران
22
احسان حیدرزاده، نسترن نریمانی، مهسا دهقانیان (1398) مسأله یابی تصویر ذهنی شهرازمنظرگردشگران،گامی درجهت توسعه پایدار گردشگری نمونه موردی: ناحیه1شهربوشهر دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار با رویکرد فناوری های نو و بیوتکنولوژٰی، ایران، تهران
23
احسان حیدرزاده، زهرا شهدوست، محمدرضا رفیعی، ساره مسعودی (1398) سنجش و تحلیل فرم شهری از منظر توسعه پایدار شهری نمونه موردی: شهر سوق دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار با رویکرد فناوری های نو و بیوتکنولوژٰی، ایران، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!