28 شهریور 1400

ناصر زارع

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات عرب
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عربی
تلفن: 09124046393
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
قاسمی فرد هدیه ، ناصر زارع (1400) A study of the Artistic Device of Hybridization in the Poems of Shamlou and Adunis ادبیات تطبیقی: 13; 169-195
2
مینا غانمی اصل عربی ، رسول بلاوی، ناصر زارع (1400) بازتاب مردسالاری در شعر ناریمان علّوش نقد ادب معاصر عربی: 1; 233-254
3
قاسمی فرد هدیه ، ناصر زارع (1400) تمظهرات "النور" فی أشعار عبدالوهّاب البیاتی التواصلیة: 7; 41-60
4
زهرا ماهوزی، رسول بلاوی، ناصر زارع (1400) واکاوی بحران هویت زنان زیر تیغ داعش در رمان الکافره بر پایه نظریه اریکسون جامعه شناسی هنر و ادبیات: 1; 244-264
5
قاسمی فرد هدیه ، ناصر زارع (1400) سیمیائیة العنوان فی شعر نادیة الملّاح دیوان مرثیة راقصة لملاک لم یخلق بعد نموذجا بحوث فی اللغة العربیة: 13; 37-52
6
کریم امیری، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع (1400) تقنیة الراوی ورؤیته السردیة فی الخطاب الروائی لسعد محمد رحیم ‏ اللغه العربیه و آدابها: 17; 29-55
7
ناصر زارع، رسول بلاوی، زهرا هاشمی تزنگی (1399) تحلیل گفتمان رمان "الحرب فی بر مصر" اثر یوسف القعید (براساس نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف) زبان و ادبیات عربی: 1; 147-160
8
مینا غانمی اصل عربی ، رسول بلاوی، ناصر زارع (1399) آلیات البنیه الشعریّه فی الکتابه النسویّه عند ناریمان علّوش دراسات فی العلوم الانسانیة: 1; 1-22
9
ایاد نیسی، ناصر زارع، رسول بلاوی، محمدجواد پورعابد، سیدحیدر فرع شیرازی (1399) واکاوی تطبیقی جلوه های پایداری افغانستان در شعر سید ابوطالب مظفری و جابر قمیحه ادبیات پایداری: 23; 229-256
10
علی عندلیب، سیدحیدر فرع شیرازی، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع (1399) عملیة التأویل فی نطاق تلقی المفارقة (قصیدة "نزف الحبیب شقائق النعمان" لمحمود درویش أنموذجاً) بحوث فی اللغة العربیة: 24; 1-54
11
ایاد نیسی، ناصر زارع، رسول بلاوی (1399) تجلیَّات الدیستوبیا و ملامحها فی شعر علی کنعان اضاءات نقدیة: 10; 129-152
12
زهره بهروزی، ناصر زارع، علی خضری (1399) تجلیات "القمر" وحقوله الدلالیّة فی شعر عبدالوهاب البیاتی التواصلیة: 6; 309-344
13
محمدجواد پورعابد، کریم امیری، ناصر زارع، سیدحیدر فرع شیرازی (1399) أبعاد الشخصیّة فی روایة ‏«ترنیمة امرأة.. شفق البحر» ‏لسعد محمد رحیم دراسات فی اللغة العربیة و آدابها: 10; 45-64
14
15
ناصر زارع، رسول بلاوی، علی عندلیب (1399) جمالیه الاستعارات المفهومیه فی دیوان «أثر الفراشه» لمحمود درویش دراسات فی العلوم الانسانیه: ; 61،79
16
ناصر زارع (1399) نگاهی انتقادی به ترجمة «رویکردهای شعر معاصر عرب» براساس رویکردِ مقابله ای پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی: ; 233،260
17
18
19
ناصر زارع، رسول بلاوی، علی عندلیب (1398) أدلجة الخطاب الاشتراکی فی شعر عبدالوهاب البیاتی التعلیمیة: ; 79،90
20
قاسمی فرد هدیه ، رسول بلاوی، ناصر زارع (1398) دگردیسی های سپهر گفتمان در ترجمه مفهومی محمد عبدالله نورالدین از رباعیات خیام نیشابوری پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی: ; 129،152
21
ناصر زارع (1398) حسامیزی در شعر عبد الوهاب البیاتی زبان و ادبیات عربی: ; 121145
22
23
لیلا یادگاری، ناصر زارع، رسول بلاوی (1398) تجلیات المطر وحقوله الدلالیّة فی شعر عبد الوهاب البیاتی الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه: ; 1،20
24
رضا آنسته، علی اصغر قهرمانی مقبل، رسول بلاوی، ناصر زارع (1398) مرایا البولیفونیة فی روایة الزمن الموحش علی ضوء نظریة باختین السردیة ادب عربی: ; 49،70
25
کریم امیری، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع، سیدحیدر فرع شیرازی (1398) Changing in Character and Place in the Novel of A Space for Madness by Saad Muhammad Rahim لسان مبین: ; 45،60
26
مینا غانمی اصل عربی ، رسول بلاوی، ناصر زارع (1398) تمظهرات الإیکوفمینزم فی شعر الشاعرة اللبنانیة ناریمان علّوش لسان مبین: ; 81،96
27
احمد حیدری، علی اصغر قهرمانی مقبل، ناصر زارع، مسلم زمانی (1398) بررسی و نقد ترجــم نونــیه ابوالــفتــح بُستی به زبان فارسی؛ با تــکیه بر اصل کمّیت پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی: ; 161،195
28
کریم امیری، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع، سیدحیدر فرع شیرازی (1397) الاغتراب المکانی لدى المثقّف ‏فی روایات سعد محمد رحیم بعد 2003م‎ آفاق الحضاره الاسلامیه: ; 1،26
29
رسول بلاوی، ناصر زارع، مینا غانمی اصل عربی (1397) سیمیائیة العنونة ووظائفها الدلالیة فی دیوان نوبات شعریة لصالح الطائی الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه: ; 59،76
30
ایاد نیسی، ناصر زارع، رسول بلاوی (1397) ظاهرة الاغتراب فی شعر علی کنعان مجلة الاکادیمیة للدراسات الاجتماعیة و الانسانیة: ; 10،20
31
ناصر زارع، رسول بلاوی، فاطمه محمدی (1396) تحول معناشاختی واژه آتش در شعر عبد الرحیم محمود مجلة البحوث و الدراسات الاسلامیة: ; 377396
32
مهتاب دهقان، رسول بلاوی، ناصر زارع (1396) بررسی شخصیتهای پویا و ایستا در شعر کودکانه سلیمان عیسی ابحاث میسان: ; 427442
33
34
35
36
عدنان طهماسبی، ناصر زارع (1390) متناقض نما در نمادهای شعر انشودة المطر ادب عربی: ; 77،97
مقالات در همایش ها
1
ناصر زارع، رسول بلاوی، فاطمه محمدی (1400) التوظیف الدلالی لمفردة "النار" ومرادفاتها فی شعر عبدالرحیم محمود القضایا التربویة والإنسانیة بین متغیرات الواقع وآفاق المستقبل، عراق - فرانسه¡ واسط - بوردو
2
علی حسین هوشمندی، ناصر زارع، رسول بلاوی (1399) واکاوی مولفه های پایداری در شعر احمد سحنون اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در تاریخ، فرهنگ و بیداری اسلامی، ایران¡ همدان
3
ناصر زارع، احمد حیدری (1395) فرایند واجی ابدال در گویش عربی شهرستان کنگان؛ مطالعه موردی: روستای پرک میراث مشترک زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوز خلیج فارس
4
ناصر زارع (1394) تأثیر زبان فارسی در اصطلاحات دیوانی عصر ممالیک بر اساس کتاب صبح الاعشی دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی
5
6
ناصر زارع (1393) پسوند «ان» نسبت ساز فارسی در شماری از اَعلام جعرافیایی بصره اولین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق
7
ناصر زارع (1393) جلوه های قرآن کریم در اشعار حافظ ابراهیم همایش ملی بینامتنیت
8
9
ناصر زارع (1393) مثل های عربی در اشعار تعلیمی ایرج میرزا همایش ملی بینامتنیت
10
11
ناصر زارع (1393) یأجوج ومأجوج و عزرائیل در شعر بدر شاکر السیاب همایش ملی بینامتنیت
12
ناصر زارع (1393) یأجوج ومأجوج و عزرائیل در شعر بدر شاکر السیاب همایش ملی بینامتنیت
13
ناصر زارع (1393) بینامتنیت قرآن و احادیث بااشعار اخوان ثالث همایش ملی بینامتنیت
14
ناصر زارع (1393) بینامتنیت اشعار و امثال عربی با سروده های اخوان ثالث همایش ملی بینامتنیت
15
ناصر زارع (1393) بینامتنیت آیات و احادیث بااشعار اخوان ثالث همایش ملی بینامتنیت
16
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
لیلا یادگاری، ناصر زارع، علی اصغر قهرمانی مقبل، رسول بلاوی، حمیدرضا پیغمبری (1400) صورة الفرس فی آثار ابن قتیبة الدینوری
2
رضا آنسته، رسول بلاوی، علی اصغر قهرمانی مقبل، ناصر زارع (1400) البنیَّة السردیَّة ودلالاتها السوسیو- سیکولوجیَّة فی روایة "الزمن الموحش"لحیدر حیدر
3
ایاد نیسی، رسول بلاوی، ناصر زارع، سیدحیدر فرع شیرازی، محمدجواد پورعابد (1400) مضامین المقاومة الأفغانیة وأسالیبها فی شعر السَیِّد أبوطالب مظفری وجابر قمیحة: دراسة مقارَنة
4
علی عندلیب، سیدحیدر فرع شیرازی، ناصر زارع، محمدجواد پورعابد (1399) المفارقة المفهومیة فی البلاغة مع نماذج من القرآن الکریم
5
6
موسوی منصوره، ناصر زارع، علی خضری (1399) سبک شناسی اشعار سیاسی حافظ ابراهیم
7
8
شفیعی نیا خاتون ، ناصر زارع، رسول بلاوی (1399) بررسی جلوه های رمانتیسم در اشعار بشاره الخوری
9
مینا غانمی اصل عربی ، رسول بلاوی، ناصر زارع (1399) ایدئولوژی نقد زن محور در شعر شاعر لبنانی ناریمان علّوش
10
فاطمه محمدی، علی اصغر قهرمانی مقبل، ناصر زارع (1399) بررسی اشعار عربی سعدی و ملمّعات وی از منظر علم عروض و قافیه
11
احمد حیدری، علی اصغر قهرمانی مقبل، ناصر زارع، مسلم زمانی (1398) بررسی سبک شناختی ترجم? شعر به شعر عربی و فارسی از سرآغاز شعر فارسی تا عصر جامی
12
13
14
کریم امیری، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع، سیدحیدر فرع شیرازی (1398) شخصیت و ارتباط آن با مکان متغیّر در سه رمان از سعد محمد رحیم پسا اشغال آمریکایی
15
16
پورحکمتیان ارسلان، ناصر زارع، ناصر محمد پور ، حسین مهتدی (1396) حنین و غربت در شعر عبدالله البردونی
17
مهتاب دهقان، رسول بلاوی، ناصر زارع (1396) روایت گری شعر کودک سلیمان عیسی بر اساس نظریه پراپ
18
زهرا کوثری، ناصر زارع، رسول بلاوی (1395) تکرار در شعر عبدالوهاب بیاتی
19
فروزان کمالی آمنه ، علی اصغر قهرمانی مقبل، ناصر زارع (1395) سیر تحوّل غزل در عربى و فارسى از مضمون به شکل
20
21
22
انزاری موسی، ناصر زارع، روح اله قیصری، محمد جواد حصاوی (1392) دراسة الرموز فی دیوان "لماذا ترکتَ الحصان وحیداً؟" لمحمود درویش
23
انزاری موسی، ناصر زارع، محمدجواد پورعابد (1392) بررسی نمادها در دیوان "لماذا ترکت الحصان وحیدا" محمود درویش
24
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!