احمد آذری

خانه /احمد آذری
احمد آذري
نام و نام خانوادگی احمد آذری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی / گروه مهندسی شیمی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 قدیانلو فرهاد احمد آذری علی وطنی 1401/06/30
2 انصارپور میثم احمد آذری --- 1400/11/20
3 غلامی فرد هدی حسین رهیده احمد آذری 1400/11/20
4 سعید امیری احمد آذری حسین اسکندری 1400/06/30
5 ایمان فولادی احمد آذری --- 1398/11/28
6 مریم دلشه احمد آذری روح اله فاتحی 1398/11/06
7 جواد زارع احمد آذری احمد جامه خورشید 1398/04/24
8 سیده مینا امیرسادات احمد آذری علی ایزدبخش 1397/11/29
9 ریحانه منصوری احمد آذری رضا آذین 1397/11/24
10 خواستار محمد احمد جامه خورشید --- 1397/11/16
11 حسن بازآی احمد آذری روح اله فاتحی 1397/08/12
12 نجمه آتشی احمد آذری محمد فرید 1397/06/31
13 نجمه آتشی احمد جامه خورشید محمدمهدی فرید 1397/06/31
14 طیبه انتظاری ماندانا زارعی احمد آذری 1396/11/15
15 کیانوش مرادی منیژه بحرینی زاد مجید اسماعیل پور 1396/11/14
16 فاطمه استوار احمد جامه خورشید خدابخش نیکنام 1396/11/14
17 مرضیه ده بوده احمد آذری محسن عباسی 1396/11/10
18 مصطفی مشتاق احمد جامه خورشید --- 1396/11/08
19 دشتی نوید علی ایزدبخش --- 1396/06/28
20 دشتی نوید علی ایزدبخش --- 1396/06/28
21 پیمانه دهقان احمد آذری رضا آذین 1396/06/27
22 محسن کاکاوند احمد آذری رضا آذین 1395/12/22
23 نورویس پهناور احمد آذری شهریار عصفوری 1395/11/26
24 خوبانی مصطفی علی ایزدبخش احمد آذری 1395/06/29
25 محمدامین حق شناس احمد آذری احمد جامه خورشید 1394/12/17
26 حامد محمد دوست احمد آذری شهریار عصفوری 1394/11/11
27 مجتبی اصلانی احمد آذری علی ایزدبخش 1394/06/31
28 عقیل ممسنی احمد آذری امیرعباس ایزدپناه 1394/06/27
29 سعیده مرحمتی امیرعباس ایزدپناه احمد آذری 1393/10/10
30 سعیده مرحمتی امیرعباس ایزدپناه احمد آذری 1393/10/10
31 محمد علی عباسی احمد آذری --- 1392/11/07