شهریار عصفوری

خانه /شهریار عصفوری
شهريار عصفوري
نام و نام خانوادگی شهریار عصفوری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی / گروه مهندسی شیمی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
ششمین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو - ایران، بوشهر - 02 و 03 اسفند 1402
2
ششمین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو - ایران، بوشهر - 02 و 03 اسفند 1402
3 ششمین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو - ایران، بوشهر - 02 و 03 اسفند 1402
4
ششمین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو - ایران، بوشهر - 02 و 03 اسفند 1402
5
- - Iran, Tehran - December 13 - 15, 2023
6
- - Iran, Tehran - December 13 - 15, 2023
7
- - Iran, Tehran - December 13 - 15, 2023
8
- - Iran, Tehran - December 13 - 15, 2023
9
دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع - ایران، تهران - 29 و 30 تیر 1401
10
پنجمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی جداسازی - ایران، زاهدان - 21 و 22 اردیبهشت 1401
11
پنجمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی جداسازی - ایران، زاهدان - 21 و 22 اردیبهشت 1401
12
پنجمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی جداسازی - ایران، زاهدان - 21 و 22 اردیبهشت 1401
13 بیست و هشتمین کنفرانس ملی اپتیک و فوتونیک و چهاردهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران - ایران، اهواز - 12 تا 14 بهمن 1400
14
بیست و هشتمین کنفرانس ملی اپتیک و فوتونیک و چهاردهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران - ایران، اهواز - 12 تا 14 بهمن 1400
15
هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی - ایران، اردبیل - 09 و 10 شهریور 1400
16
سومین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی - ایران، بوشهر - 08 و 09 دی 1399
17
سومین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی - ایران، بوشهر - 08 و 09 دی 1399
18
سومین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی - ایران، بوشهر - 08 و 09 دی 1399
19
هشتمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها - ایران، تهران - 01 تا 03 اردیبهشت 1399
20
هشتمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها - ایران، تهران - 01 تا 03 اردیبهشت 1399
21 شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران - 29 دی 1397
22 شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران - 29 دی 1397
23 دومین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی - 23 آبان 1397
24 دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی - 23 آبان 1397
25 دومین همایش بین المللی دو سالانه نفت، گاز و پتروشیمی - 23 آبان 1397
26
هشتادمین کنفرانس و نمایشگاه EAGE - 24 خرداد 1397
27 هشتادمین کنفرانس و نمایشگاه EAGE - 24 خرداد 1397
28 دهمین کنگره و نمایشگاه بین المللی مهندسی شیمی ایران (IChEC 2018) - 18 اردیبهشت 1397
29 چهارمین همایش ملی نفت، گاز ، پتروشیمی و صنایع وابسته - 25 مهر 1396
30 دومین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران - 08 شهریور 1396
31 دومین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران - 07 شهریور 1396
32 چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی - 04 خرداد 1396
33 چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی - 04 خرداد 1396
34 چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست - 02 خرداد 1396
35 چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست - 02 خرداد 1396
36 چهارمین همایش شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران، دانشگاه تهران - 24 آذر 1395
37 چهارمین کنفرانس ملی شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران - 24 آبان 1395
38 اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس - 01 اردیبهشت 1395
39 اولین کنفرانس دو سالانه نفت گاز و پتروشیمی - 01 اردیبهشت 1395
40 اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس (ملی)-انرژی ومحیط زیست - 01 اردیبهشت 1395
41 در اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس (ملی)- انرژی و محیط زیست - 01 اردیبهشت 1395
42 اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس - 01 اردیبهشت 1395
43 اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس - 01 اردیبهشت 1395
44 اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس - 01 اردیبهشت 1395
45 نهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی - 06 دی 1394
46 سومین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی - 23 آذر 1394
47 دومین کنفرانس ملی و بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار - 15 آذر 1394
48 سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته - 05 مهر 1394
49 اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی پیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران - 03 خرداد 1394
50 ندارد - 14 اردیبهشت 1394
51 ندارد - 14 اردیبهشت 1394
52 ندارد - 14 اردیبهشت 1394
53 ندارد - 14 اردیبهشت 1394
54 ندارد - 14 اردیبهشت 1394
55 پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران - 29 بهمن 1393
56 پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران - 29 بهمن 1393
57 پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران - 29 بهمن 1393
58 پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران - 29 بهمن 1393
59 اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز - 09 بهمن 1393
60 اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز - 09 بهمن 1393
61 اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز - 09 بهمن 1393
62 تحلیل داده های تولید در یکی از مخازن گاز میعانی ایران - 08 بهمن 1393
63 اولین همایش ملی ذخیره سازی زیر زمینی نفت و گاز - 31 اردیبهشت 1393
64 اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی - 24 اردیبهشت 1393
65 اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی - 24 اردیبهشت 1393
66 دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد - 01 اسفند 1392
67 اولین همایش و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک - 01 آذر 1392
68 اولین همایش و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک - 01 آذر 1392
69 هشتمین همایش بین المللی بیوتکنولوژی - 15 تیر 1392
70 دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران - 25 اردیبهشت 1392
71 اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت - 25 اردیبهشت 1392
72 اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت - 25 اردیبهشت 1392
73 دومین کنفرانس ملی چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه، و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس - 16 اسفند 1389