احمد قربان پور

خانه /احمد قربان پور
احمد قربان پور
نام و نام خانوادگی احمد قربان پور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده کسب و کار و اقتصاد / گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Environmental Energy and Economic Research 7(3) (2023) 1-12
2
Journal of Systems Thinking in Practice 2(2) (2023) 78-92
3
اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق) 1 (1402) 134-152
4
Studies in Systems, Decision and Control 1 (2023) 427-444
5 پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 23(1) (1401) 197-219
6
International Journal of Services, Economics and Management 14 (2023) 1-21
7 مطالعات مدیریت راهبردی 13(51) (1401) .
8
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH - (2022) -
9
The International Journal of Knowledge Processing Studies Volume 2, Issue 4 - Serial Number 5 (2022) 27-42
10 پژوهش های مدیریت منابع سازمانی 12 (1401) 59-79
11 پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) جلد 22 شماره 1 (1401) 33-52
12 اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق) چاپ انلاین (1400) چاپ انلاین
13 مدیریت صنعتی 13(2) (1400) 222-245
14
Environmental Energy and Economic Research 5(4) (2021) 1-13
15 مدیریت سازمان های دولتی 9(3) (1400) 29-44
16
Materials Today: Proceedings xxxx (2021) xxxx-xxxx
17 پژوهش های مدیریت در ایران 25 (1400) 51-72
18 مدیریت تولید و عملیات 11(3) (1399) 73-94
19
Journal of Gas Technology (2021) ،
20 نظریه های کاربردی اقتصاد 7(4) (1399) 85-116
21 دانش پیشگیری و مدیریت بحران 4 (1399) 363-378
22 مدیریت منابع انسانی پایدار 2 (1399) 139-156
23 مطالعات مدیریت دولتی ایران 2 (1399) 89-107
24 مدیریت بهره وری (1398) 77104
25 اقتصاد و مدیریت شهری (1398) 21-40
26 پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی (1397) 169200
27 پژوهش های نوین در تصمیم گیری (1396) 267،288
28 پژوهش های مدیریت منابع سازمانی (1395) 154،168
29 تحقیق در عملیات در کاربردهای آن - دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان (1395) 1،20
30 مدیریت شهری (1394) 71،86
31 تحقیق در عملیات در کاربردهای آن - دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان (1394) 33،47
32 پژوهشنامه مدیریت اجرایی (1391) ،