محمد مدرسی

خانه /محمد مدرسی
محمد مدرسي
نام و نام خانوادگی محمد مدرسی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی کشاورزی / گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / بهنژادی گیاهی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 حسین مالکی حمیدرضا نوریزدان ملک حسین شهریاری 1402/08/18
2 زهرا شهریاری فرشته بیات شاه پرست محمد مدرسی 1402/07/15
3 دهقانی آنیتا محمد مدرسی ملک حسین شهریاری 1402/07/13
4 حسین پور سمیه محمد مدرسی ملک حسین شهریاری 1402/07/13
5 رستمی آمنه محمد مدرسی لیلا کرمی 1401/12/18
6 مجتبی قاسمی صالحه گنجعلی مجتبی کیخاصابر 1400/10/20
7 سلطانی محمدیعقوب محمد مدرسی ملک حسین شهریاری 1400/07/21
8 مریم رستگار شاهرخ قرنجیک مهدیه پارسیان 1399/07/22
9 محمد بهمنی جعفرلو بابک پیله ور محمد مدرسی 1399/06/24
10 زهرا قالبی محمد مدرسی داریوش صابری 1398/11/30
11 عباس غلام پور محمد مدرسی محمد هدایت 1398/06/31
12 عباس بناری --- محمد مدرسی 1398/06/27
13 زینب تیرتخش محمد مدرسی محمدامین کهن مو 1397/06/31
14 مهرانگیز دوستکام محمد مدرسی محمدامین کهن مو 1396/11/29
15 سکینه اسفندیاری محمد مدرسی سیدجواد حسینی 1396/07/16
16 فرشته احمدی محمد مدرسی سیدجواد حسینی 1396/06/29
17 امانی لیلا محمد مدرسی علی دیندارلو 1396/06/28
18 هدی خرم آبادی محمد حسین حکیمی حمید سودایی زاده 1395/12/25
19 سوسن هویدامنش محمد مدرسی محمدامین کهن مو 1395/11/30
20 حبیب الله علوی نژاد محمد مدرسی لیلا کرمی 1395/11/30
21 خدیجه نازآوری فاطمه جمالی محمد مدرسی 1395/11/21
22 احمدی حمیده محمدامین کهن مو حمیدرضا نوریزدان 1395/11/09
23 سالاری تم سرخ سکینه محمدامین کهن مو حمیدرضا نوریزدان 1395/11/09
24 عصمت قاسمی محمد مدرسی لیلا کرمی 1395/06/31
25 فاطمه زعابی احمدی محمد مدرسی لیلا کرمی 1395/06/30
26 علی سلیمی محمد مدرسی فاطمه جمالی 1394/12/19
27 محسن براجعه فرد محمدرضا سیاهپوش --- 1394/11/27
28 خدیجه نازآوری فاطمه جمالی محمد مدرسی 1394/11/21
29 فرحناز معطری محمد هدایت ساسان راستگو 1394/11/15
30 مریم موسوی عوری سودابه جهانبخش علی عبادی 1393/11/28
31 فاطمه چهار لنگ عالی حسینی محمد مدرسی 1393/11/15
32 فاطمه چهار لنگ عالی حسینی محمد مدرسی 1393/11/15
33 ابراهیم خواجه ای رحیم نیکخواه محمد مدرسی 1393/11/15
34 ابراهیم خواجه ای رحیم نیکخواه محمد مدرسی 1393/11/15
35 فاطمه چهار لنگ عالی حسینی محمد مدرسی 1393/11/15
36 زینب باقری کاهکش محمد مدرسی محمدامین کهن مو 1393/11/13
37 زینب باقری کاهکش محمد مدرسی محمدامین کهن مو 1393/11/13
38 حسن سلمانیه محمدرضا سیاهپوش --- 1393/06/31
39 کرمی روح اله رحیم نیکخواه محمد مدرسی 1392/11/26
40 صبا آقاگلی امیرعباس ایزدپناه --- 1392/11/14
41 صبا آقاگلی امیرعباس ایزدپناه --- 1392/11/14
42 زینب باوی محمود نفیسی بهابادی ژاله مهاجری برازجانی 1392/11/13
43 زینب باوی محمود نفیسی بهابادی ژاله مهاجری برازجانی 1392/11/13
44 جاوید اسفندیاری محمد مدرسی سیدجواد حسینی 1392/10/30
45 مریم نجفیان محمد مدرسی فاطمه جمالی 1392/07/21
46 مریم نجفیان گرجی محمد مدرسی فاطمه جمالی 1392/07/21
47 محمود رستمی خواه ناصر عالم زاده انصاری محمد مدرسی 1392/06/26
48 نسیم محمدی ساسان راستگو محمود ایزدی 1391/12/16