رضا آذین

خانه /رضا آذین
رضا آذين
نام و نام خانوادگی رضا آذین
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی / گروه مهندسی نفت
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی نفت
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
ششمین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو - ایران، بوشهر - 02 و 03 اسفند 1402
2
ششمین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو - ایران، بوشهر - 02 و 03 اسفند 1402
3
ندارد - هند، پندیت - 27 و 28 بهمن 1402
4
- - Iran, Tehran - December 13 - 15, 2023
5
- - Iran, Tehran - December 13 - 15, 2023
6
کنفرانس بین المللی تکنولوژی نفت و پتروشیمی - چین، بجینگ - 10 تا 12 خرداد 1402
7
چهارمین کنفرانس بین المللی دو سالانه نفت، گاز و پتروشیمی - ایران، بوشهر - 30 آذر تا 01 دی 1401
8
چهارمین کنفرانس بین المللی دو سالانه نفت، گاز و پتروشیمی - ایران، بوشهر - 30 آذر تا 01 دی 1401
9 چهارمین کنفرانس بین المللی دو سالانه نفت، گاز و پتروشیمی - ایران، بوشهر - 30 آذر تا 01 دی 1401
10
دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع - ایران، تهران - 29 و 30 تیر 1401
11
پنجمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی جداسازی - ایران، زاهدان - 21 و 22 اردیبهشت 1401
12
SPE Canadian Energy Technology Conference, Calgary, Alberta, Canada, 16-17 March 2022 - Canada, Calgary - March 16 - 17, 2022
13
هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی - ایران، اردبیل - 09 و 10 شهریور 1400
14
سومین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی - ایران، بوشهر - 08 و 09 دی 1399
15
سومین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی - ایران، بوشهر - 08 و 09 دی 1399
16
سومین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی - ایران، بوشهر - 08 و 09 دی 1399
17
سومین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی - ایران، بوشهر - 08 و 09 دی 1399
18
هشتمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها - ایران، تهران - 01 تا 03 اردیبهشت 1399
19
هشتمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها - ایران، تهران - 01 تا 03 اردیبهشت 1399
20 شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران - 29 دی 1397
21 شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران - 29 دی 1397
22 دومین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی - 23 آبان 1397
23 دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی - 23 آبان 1397
24 دومین همایش بین المللی دو سالانه نفت، گاز و پتروشیمی - 23 آبان 1397
25
هشتادمین کنفرانس و نمایشگاه EAGE - 24 خرداد 1397
26 هشتادمین کنفرانس و نمایشگاه EAGE - 24 خرداد 1397
27
هشتادمین کنفرانس و نمایشگاه EAGE - 24 خرداد 1397
28 هشتادمین کنفرانس و نمایشگاه EAGE - 24 خرداد 1397
29
هشتادمین کنفرانس و نمایشگاه EAGE - 24 خرداد 1397
30 هشتادمین کنفرانس و نمایشگاه EAGE - 24 خرداد 1397
31 شانزدهمین کنفرانس بین المللی انرژی پاک - 21 اردیبهشت 1397
32 دهمین کنگره و نمایشگاه بین المللی مهندسی شیمی ایران (IChEC 2018) - 18 اردیبهشت 1397
33 دهمین کنگره بین المللی و نمایشگاه مهندسی شیمی ایران(IChEC 2018) - 17 اردیبهشت 1397
34
دهمین کنگره بین المللی و نمایشگاه مهندسی شیمی ایران(IChEC 2018) - 17 اردیبهشت 1397
35 سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران - 01 آذر 1396
36 چهارمین همایش ملی نفت، گاز ، پتروشیمی و صنایع وابسته - 25 مهر 1396
37 چهارمین همایش ملی نفت، گاز ، پتروشیمی و صنایع وابسته - 25 مهر 1396
38 چهارمین همایش ملی نفت، گاز ، پتروشیمی و صنایع وابسته - 25 مهر 1396
39 پنجمین همایش بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران، دانشگاه تهران - 09 شهریور 1396
40 دومین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران - 08 شهریور 1396
41 دومین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران - 07 شهریور 1396
42 چهارمین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی - 18 اردیبهشت 1396
43 چهارمین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی - 18 اردیبهشت 1396
44 همایش انرژی و صنعت پتروشیمی - 11 بهمن 1395
45 در اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس (ملی)- انرژی و محیط زیست - 01 اردیبهشت 1395
46 اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس (ملی)- انرژی و محیط زیست - 01 اردیبهشت 1395
47 اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس (ملی)- انرژی و محیط زیست - 01 اردیبهشت 1395
48 اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس - 01 اردیبهشت 1395
49 اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس - 01 اردیبهشت 1395
50 اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس - 01 اردیبهشت 1395
51 اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس - 01 اردیبهشت 1395
52 اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس - 01 اردیبهشت 1395
53 سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته - 05 مهر 1394
54 ندارد - 30 تیر 1394
55 ندارد - 14 اردیبهشت 1394
56 ندارد - 14 اردیبهشت 1394
57 ندارد - 14 اردیبهشت 1394
58 ندارد - 14 اردیبهشت 1394
59 ندارد - 14 اردیبهشت 1394
60 ندارد - 14 اردیبهشت 1394
61 ندارد - 14 اردیبهشت 1394
62 پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران - 29 بهمن 1393
63 پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران - 29 بهمن 1393
64 پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران - 29 بهمن 1393
65 پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران - 29 بهمن 1393
66 پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران - 29 بهمن 1393
67 اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز - 09 بهمن 1393
68 اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز - 09 بهمن 1393
69 اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز - 09 بهمن 1393
70 اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز - 09 بهمن 1393
71 اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز، دانشگاه صنعتی شریف - 08 بهمن 1393
72 تحلیل داده های تولید در یکی از مخازن گاز میعانی ایران - 08 بهمن 1393
73 اولین همایش ملی ذخیره سازی زیر زمینی نفت و گاز - 31 اردیبهشت 1393
74 اولین همایش ملی ذخیره سازی زیر زمینی نفت و گاز - 31 اردیبهشت 1393
75 اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی - 24 اردیبهشت 1393
76 دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد - 01 اسفند 1392
77 اولین همایش و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک - 01 آذر 1392
78 اولین همایش و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک - 01 آذر 1392
79 اولین کنفرانس ایرانی تحت وب مخازن هیدروکربنی زیر زمینی - 01 آبان 1392
80 هشتمین همایش بین المللی بیوتکنولوژی - 15 تیر 1392
81 دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران - 25 اردیبهشت 1392
82 اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت - 25 اردیبهشت 1392
83 اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت - 25 اردیبهشت 1392
84 دومین کنفرانس ملی چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه، و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس - 16 اسفند 1389