02 تیر 1403
ابراهيم رجب پور

ابراهیم رجب پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی
تلفن: 09128497144
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مدیریت منابع انسانی ، دانشگاه تهران ، ایران (1392 - 1396)
  عنوان رساله: طراحی مدل مدیریت مسیر شغلی کارکنان دانشی (مطالعه موردی: کارکنان دانشی پژوهشگاه صنعت نفت)‏
 • فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات ، علامه طباطبایی ، ایران (1388 - 1390)
  عنوان پایان‌نامه: ارزیابی آمادگی الکترونیکی در شرکت های تابعه شرکت مادر (مطالعه موردی: شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین)‏
 • لیسانس مدیریت صنعتی ، خلیج فارس ، ایران (1384 - 1388)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت رفتار سازمانی
 • برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
 • فرهنگ سازمانی
 • مدل شایستگی
 • ارزیابی عملکرد
 • آموزش و توسعه کارکنان
 • مدیریت مسیر شغلی
 • مدیریت منابع انسانی سبز
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
زهرا حاجی زاده، ابراهیم رجب پور، حیدر احمدی، مجید اسماعیل پور (1402) تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر نوآوری محصول با تأکید بر نقش میانجی برند کارفرما (مورد مطالعه: شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ شهر بوشهر) مدیریت بازرگانی: دوره 15 شماره 4; 722-746
2
ابراهیم رجب پور، نجمه پارسایی (1402) تأثیر منتورینگ و اشتیاق شغلی بر فلات شغلی کارکنان (موردمطالعه: بانک های دولتی شهر بوشهر) مطالعات رفتار سازمانی: 12(3); 159-179
3
سید محمد امین ناصحی، ابراهیم رجب پور، حیدر احمدی (1402) تأثیر هنرآفرینی شغلی بر عملکرد شغلی دبیران: با تأکید بر نقش میانجی سرمایة اجتماعی (مورد مطالعه: دبیرستان‏های غیر دولتی ناحیة 2 شیراز) مدیریت سرمایه اجتماعی: 10 شماره 2; 145-158
4
Ali Saberi, Mohammad Reza Fathi, Seyed Mohammad Sobhani, Sanaz Kargaran, Ebrahim Rajabpour (2023) The Sport-for-All Development Strategies Based on Social Marketing Approach Sports Business Journal: 3(2)---6; 93-114
5
ابراهیم رجب پور، مهدی هاشمی، محمد مرادی، محمدرضا فتحی (1401) هنرآفرینی شغلی، رضایت و فرسودگی شغلی کارکنان شرکت های تولیدکننده لاستیک در ایران صنعت لاستیک ایران: 27; 109-124
6
مهدی هاشمی، ابراهیم رجب پور، علی حیدری، سید سعید نجیبی (1401) پدیده فراموشی سازمانی در بستر فرهنگ سازمانی: بکارگیری رویکرد ترکیبی تحلیل ‏تم- دیماتل (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی)‏ مدیریت استاندارد و کیفیت: دوره 12- شماره 3- پیاپی 44; 88-112
7
farzaneh mashayekhi, Ebrahim Rajabpour, Heidar Ahmadi, Majid Esmaeilpour (2022) The Effect of Job Crafting on Patients Satisfaction: with the Role of Moderate of Quality of Health Services (Case Study: Persian Gulf Hospital in Bushehr) مدیریت تبلیغات و فروش: 3(4); 40-54
8
ابراهیم رجب پور، مائده دهقان (1401) آسیب شناسی چالش های برون سپاری خدمات ثبت احوال استان بوشهر مدیریت سازمان های دولتی: در دست چاپ; در دست چاپ
9
Ebrahim Rajabpour, Ahmad Ghorbanpour, Mohammad Reza Fathi, Seyed Mohammad Sobhani (2022) Gamification Driver Soft Modelling of Learning Management Systems in Covid-19 Pandemic The International Journal of Knowledge Processing Studies: Volume 2, Issue 4 - Serial Number 5; 27-42
10
مهناز اکبری، ابراهیم رجب پور، آرین قلی پور (1401) شناسایی پیش نیازهای اجرای برنامه رسمی منتورینگ در سازمان آموزش و توسعه منابع انسانی: سال 9، شماره 32; 64-84
11
آرین قلی پور ، مهناز اکبری، ابراهیم رجب پور (1401) ارائه مدل منتورینگ و تحلیل عوامل مؤثر بر پیاده سازی آن پژوهش های مدیریت منابع انسانی: دوره 14 شماره 2؛ پیاپی 48; 125-154
12
ابراهیم رجب پور، فخریه حمیدیان پور، عزیزه حسینی اقبال، ستایش منش پریسا (1401) شناسایی و تحلیل اهمیت عوامل کلیدی رفتار اخلاقی کارکنان با بکارگیری رویکرد سوارا فازی تأملات اخلاقی: دوره 3، شماره 2؛ پیاپی 10; 69-92
13
آرین قلی پور ، مهناز اکبری، ابراهیم رجب پور (1401) شناسایی پسایندهای منتورینگ و رتبه بندی آنها: رویکردی آمیخته‏ مدیریت منابع انسانی پایدار: دوره 4 شماره 6; 7-27
14
حیدری مجید ، ابراهیم رجب پور، حیدر احمدی (1401) تأثیر رهبری تحول گرا بر آوای سازمانی و کارآفرینی استراتژیک اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس توسعه کارآفرینی: دوره 15 شماره 1; 181-200
15
ابراهیم رجب پور، مسعود بنافی (1401) هنرآفرینی شغلی کارکنان در بانک های دولتی مطالعات مدیریت دولتی ایران: دوره 4 شماره 3; 195-219
16
ابراهیم رجب پور، حمید شاهبندرزاده، فاطمه شهابی (1400) بهینه سازی برون سپاری آموزش و توسعه منابع انسانی با تکنیک مارکوس (نمونه پژوهی: شرکت برق و انرژی صبا) مطالعات منابع انسانی: 42; 74-96
17
ابراهیم رجب پور، محمد مرادی (1400) تحلیل و توسعه نهادی مسئولیت اجتماعی سازمان ها: رویکردی آمیخته مدیریت بازرگانی: 13- 4; 929-952
18
Ebrahim Rajabpour, Mohammad Reza Fathi, Mohsen Torabi (2022) Analysis of factors affecting the implementation of green human resource management using a hybrid fuzzy AHP and type‑2 fuzzy DEMATEL approac ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH: 29; 1-16
19
ابراهیم رجب پور، مهدی افخمی اردکانی (1400) نقش مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیست محیطی سازمان با تأکید بر نقش میانجی تعهد سازمانی پژوهش های مدیریت عمومی: 14 (53); 141-166
20
ابراهیم رجب پور، مهنوش سهیلی نیک (1400) تأثیر موفقیت شغلی ذهنی بر مدیریت مسیر شغلی و سازگاری شغلی پژوهش نامه مدیریت تحول: 25; 259-284
21
ابراهیم رجب پور، عبدالکریم حسین پور، حیدر احمدی، مهنوش سهیلی نیک (1400) تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان: تأکید بر نقش میانجی مدیریت استراتژیک ‏منابع انسانی (مورد مطالعه: پژوهشگاه صنعت نفت)‏ مدیریت استاندارد و کیفیت: 11; 32-59
22
ابراهیم رجب پور، محمدرضا فتحی (1400) بررسی تاثیر آموزش از طریق بازی وارسازی بر عملکرد منابع انسانی توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی: 62; 1-22
23
احمدزاده علی ، حیدر احمدی، ابراهیم رجب پور (1400) اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر آموزش علوم دریایی: 8(4); 104-115
24
حیدر احمدی، ابراهیم رجب پور، احمدی دوقزلو سارا (1400) بررسی نقش مدیریت استراتژیک در ایجاد سازگاری و رفاه کارکنان برای تعالی سازمان (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی بوشهر ) مدیریت منابع انسانی پایدار: 5; 71-84
25
ابراهیم رجب پور، محمد مردای، عبدالکریم حسین پور (1400) شناسایی و تحلیل موانع پذیرش فناوری سبز (شرکت توزیع نیروی برق رنجان) توسعه تکنولوژی صنعتی: 44; 87-94
26
ابراهیم رجب پور، مائده دهقان، مجید پرویزی (1400) تأثیر ویروس کرونا بر عملکرد شرکت های تعاونی استان بوشهر تعاون و کشاورزی: 38; 143-160
27
28
مهدی افخمی اردکانی، ابراهیم رجب پور، مجید علی محمدی اردکانی (1400) بررسی تأثیر عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی بر نوآوری مدیران مدارس (مورد مطالعه: مدارس یزد) مطالعات آموزشی و آموزشگاهی: دوره 10؛ شماره 2; 155-179
29
احمد قربان پور، ابراهیم رجب پور، عزیزه حسینی اقبال (1400) شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی بازی وارسازی با کاربست رویکرد سوارای فازی مدیریت سازمان های دولتی: 9(3); 29-44
30
مهدی افخمی اردکانی، ابراهیم رجب پور، مجید علی محمدی اردکانی (1400) نظام پیشنهادها و برون رفت از سکوت سازمانی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت: 12; 170-191
31
ابراهیم رجب پور، احمد قربان پور (1400) ظهور سیستم های اطلاعاتی انگیزشی: تحلیل و ارزیابی سیستم های ‏مدیریت یادگیری از منظر بازی وارسازی ‏ پژوهش های مدیریت در ایران: 25; 51-72
32
ابراهیم رجب پور، جبار باباشاهی (1399) شناسایی لنگرگاههای مسیر شغلی کارکنان دانشی برمبنای مدل شایستگی (موردمطالعه: پژوهشگاه صنعت نفت) پژوهش های مدیریت منابع انسانی: 12; 9-36
33
ابراهیم رجب پور (1399) تأثیر ذهن آگاهی بر موفقیت شغلی؛ با نقش میانجی سازگاری و فرسودگی فرآیند مدیریت و توسعه: 33; 49-70
34
مهدی افخمی اردکانی، ابراهیم رجب پور، امیرحمزه ملایی (1399) بررسی و تبیین رابطه بین تحول فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون و کارآفرینی در ‏سازمان های تحقیق و توسعه مدیریت استاندارد و کیفیت: دوره 10؛ شماره 2; 1-18
35
ابراهیم رجب پور، جهانشاه چرختاب مقدم ، مهدی افخمی اردکانی، مهدی هاشمی (1399) تبیین مفهوم توسعه منابع انسانی در پژوهشگاه صنعت نفت با استفاده از تکنیک ‏دیمتل فازی مدیریت بهره وری: ; 119140
36
ابراهیم رجب پور، مهدی افخمی اردکانی (1399) رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و زنجیره تأمین سبز مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت: ; 317،342
37
38
39
40
ابراهیم رجب پور، جهانشاه چرختاب مقدم ، امیر حمزه ملایی (1398) تأثیر مؤلفه های مدیریت استعداد بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشی (مورد ‏مطالعه: پژوهشگاه صنعت نفت)‏ مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت: ; 175،196
41
فخریه حمیدیان پور، ابراهیم رجب پور، سلیمه افراخته، عمران مهرابی (1398) بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی پایدار بر سرمایه انسانی توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی: ; 1،22
42
43
جبار باباشاهی، حمیدرضا یزدانی، رضا طهماسبی، ابراهیم رجب پور (1396) طراحی مدل شایستگی کارکنان دانشی در پژوهشگاه صنعت نف مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت: ; 3،24
44
ابراهیم رجب پور (1396) تاثیر مدیریت منابع انسانی بر توسعه مدیریت زیست محیطی پژوهش های مدیریت منابع انسانی: ; 51،75
45
46
مهدی افخمی اردکانی، سید قادر رادمرد، ابراهیم رجب پور (1395) بررسی نقش تعدیلگر حمایت اجتماعی در رابطه تعارض کار-خانواده و رضایت شغلی مدیریت فرهنگ سازمانی: 14; 97-116
47
ابراهیم رجب پور، مهدی افخمی اردکانی (1395) ارائه مدلی به منظور تبیین توانمندسازی سرمایه های دانشی با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری آموزش و توسعه منابع انسانی: ; 117136
48
ابراهیم رجب پور، مهدی افخمی اردکانی، عزیزه حسینی اقبال (1394) مربیگری الکترونیک: نوآوری مبتنی بر وب آموزش و توسعه منابع انسانی: 7; 143-162
49
مهدی افخمی اردکانی، ابراهیم رجب پور، مهدی هاشمی (1394) ارائه مدلی به منظور تبیین سکوت سازمانی با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری مطالعات رفتار سازمانی: 4(3)- 14; 121-144
50
ابراهیم رجب پور (1394) مدلسازی ساختاری تفسیری از عوامل مؤثر بر آمادگی الکترونیکی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند: 13; 65-89
51
ابراهیم رجب پور، سارا بابااحمدی (1392) امکان سنجی پیاده سازی نظام یادگیری الکترونیکی در دانشگاه خلیج فارس مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند: 5; 19-40
52
محمدرضا تقوا، ابراهیم رجب پور، سارا بابااحمدی (1392) عوامل مؤثر بر پذیرش سیستمهاى آموزش الکترونیکى مبتن ىبر وب در آموزش ضمن خدمت مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند: 3; 165-188
مقالات در همایش ها
1
ابراهیم رجب پور، یلدا تابش مقدم (1401) بررسی چالشهای مدیریت منابع انسانی در همکاری بین فرهنگی پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ایران، تهران
2
ابراهیم رجب پور، اکبر عباسی موصلو (1401) مدل فرآیند کسب و کار مدیریت منابع انسانی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ایران، تهران
3
ابراهیم رجب پور، محمد دشتی زاده (1401) جستاری پیرامون مدل 10 سی مدیریت منابع انسانی پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ایران، تهران
4
ابراهیم رجب پور، حضرت گل محمدی (1401) شرحی بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر اساس مدل میشیگان نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران، ایران، تهران
5
ابراهیم رجب پور، شبنم فرامرزی بابادی (1401) تاثیر سرمایه روانشناختی بر چسبندگی شغلی هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ایران، ایران، تهران
6
ابراهیم رجب پور، مولود حسامی زاده (1401) مدلی برای پیوند اقدامات مدیریت منابع انسانی با مراحل سازمانی هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ایران، ایران، تهران
7
ابراهیم رجب پور، سید نوید احمدی (1401) ابزارهای بازاریابی و مدیریت استراتژیک به منظور افزایش کارایی کارکنان هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ایران، ایران، تهران
8
ابراهیم رجب پور، فاطمه غریبی (1401) تاثیر سیستم اطلاعات منابع انسانی و مدیریت استعداد بر توسعه منابع انسانی سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد، ایران، تهران
9
ابراهیم رجب پور، زهرا جوکار (1401) مدلی برای اقدامات اثربخش مدیریت منابع انسانی سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد، ایران، تهران
10
ابراهیم رجب پور، فاطمه دهقانی (1401) ارتباط بین مدیریت منابع انسانی پایدار با فناوری سبز و نوآوری سبز سومین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری ایران، ایران، تهران
11
حیدری مجید ، ابراهیم رجب پور، حیدر احمدی (1400) بررسی تأثیر آوای سازمانی بر کارآفرینی استراتژیک اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ایران، ساری
12
ابراهیم رجب پور، فاطمه افضلی نژاد (1400) تأثیر برند کارفرما بر اشتیاق کاری کارکنان ششمین کنفرانس ملی مطالعات روانشناسی در علوم انسانی، ایرات، تهران
13
حیدری مجید ، ابراهیم رجب پور، حیدر احمدی (1400) بررسی تاثیر رهبری تحولگرا بر آوای سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه خلیج فارس اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد، ایران، تهران
14
مائده دهقان، حیدر احمدی، ابراهیم رجب پور (1400) تاثیر سیاست های مدیریت منابع انسانی بر استراتژیهای بازاریابی در شرکتهای کوچک و متوسط سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه (بامحوریت اخلاق زیستی)، ایران، تهران
15
ابراهیم رجب پور، سید محمد امین ناصحی (1400) نقش و اهمیت بازی وارسازی و شبیه سازی بر کارایی کارکنان هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران، ایران، تهران
16
ابراهیم رجب پور، امیرحمزه ملایی (1398) تأثیر آموزش کارکنان بر کیفیت خدمات بانکی با تأکید بر نقش میانجی تعهد سازمانی و رضایت شغلی (مورد مطالعه: بانک ملی) هفتمین کنفرانس ملی توسعه سرمایه انسانی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
ابراهیم رجب پور، حیدر احمدی، مائده دهقان (1401) آسیب شناسی برون سپاری خدمات ثبت احوال؛ فرصت ها و چالش ها دانشگاه خلیج فارس
2
ابراهیم رجب پور، مائده دهقان (1400) بررسی تأثیر فراگیری ویروس کرونا بر کسب و کارهای ‏تعاونی استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
کتاب
1
ابراهیم رجب پور (1401) مدیریت استراتژیک منابع انسانی (مایکل آرمسترانگ) شابک:9789643886158
2
ابراهیم رجب پور، مهنوش سهیلی نیک، امید محمودیان (1401) راهنمای تفکر خلاق شابک:978-964-157-570-2
3
ابراهیم رجب پور، مهدی هاشمی (1401) مدیریت استراتژیک منابع انسانی شابک:9789641575719
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

سوابق اجرایی

 • معاون آموزشی دانشکده کسب و کار و اقتصاد (1402 - اکنون)
 • عضو شورای نشر دانشگاه خلیج فارس (1402 - اکنون)
 • رئیس اداره برنامه ریزی و پایش آموزش (1401 - 1402)
 • عضو کمیته بهره وری دانشگاه خلیح فارس (1401 - اکنون)
 • عضو کارگروه شناسایی و اصلاح فرآیندهای اداره کارگزینی (1400 - 1401)
 • مشاور پژوهشگاه صنعت نفت در حوزه منابع انسانی ‏ (1395 - 1396)
 • مشاور منابع انسانی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ‏ (1395 - 1397)
 • کارشناس منابع انسانی (1392 - 1394)
 • مسئول اتوماسیون اداری جهاد کشاورزی استان بوشهر ‏ (1390 - 1392)
بیشتر

گالری تصاویر

ابراهيم